Księgarnia przy Fredry


Ekonomia i biznes
Pokazano od 1 do 10 z 134
Sortuj według: Nazwy  /  Ceny  /  Autora
STRATEGIE MAREK PRODUKTOWYCH NA RYNKU FMCG

STRATEGIE MAREK PRODUKTOWYCH NA RYNKU FMCG

ISBN: 978-83-231-3707-8
Autor: LICZMAŃSKA K.
Wydawca: Wydawnictwo UMK
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 154

Promocja   

Cena: 36.00 28.80 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Spis treści:

DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA W POLSCE PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY...

DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA W POLSCE PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY...

ISBN: 978-83-7556-972-8
Autor: BARANOWSKA W.
Wydawca: Cedewu
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 323

Promocja   

Cena: 75.00 60.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

W książce ?Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna" przedstawiono analizę przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w kontekście uwarunkowań wewnętrznego rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej, kształtowanych obecnie przez regulacje dyrektywy 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II).

Analiza polskich i unijnych regulacji prawnych ma na celu ustalenie zakresu zmian dotyczących prawnych uwarunkowań działalności ubezpieczeniowej, jakie wynikają z wdrożenia dyrektywy Solvency II do polskiego porządku prawnego oraz ocenę wpływu rozwiązań Solvency II na warunki działalności ubezpieczeniowej w Polsce.

W związku z wprowadzeniem tych przepisów działalność ubezpieczeniowa w Polsce poddana została wielu nieznanym dotychczasowej praktyce funkcjonowania zakładów ubezpieczeń uwarunkowaniom prawnym, wynikającym z dyrektywy Solvency II, jednak nie wszystkie z nich polski ustawodawca implementował w zgodzie z dyrektywą. Tym samym niektóre uwarunkowania działalności ubezpieczeniowej wykraczają poza wyznaczone dyrektywą ramy harmonizacyjne, a w pewnych przypadkach nawet poza założenia idei harmonizacji w ramach Unii Europejskiej regulacji prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.

CZŁOWIEK W ORGANIZACJI ZAUFANIE PRZYWÓDZTWO ZAANGAŻOWANIE

CZŁOWIEK W ORGANIZACJI ZAUFANIE PRZYWÓDZTWO ZAANGAŻOWANIE

ISBN: 978-83-7556-214-9
Autor: BIESOK G.
Wydawca: Cedewu
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 184

Promocja   

Cena: 45.00 36.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Każdą organizację tworzą ludzie. Relacje występujące między nimi wpływają na sposób, w jaki ona działa, jak jest postrzegana przez innych oraz jaką ma przewagę na rynku. Monografia ta poświęcona jest właśnie funkcjonowaniu człowieka w organizacji, przybliża i omawia szereg jego aspektów dotyczących: zaufania, przywództwa, kreatywności i innowacyjności, satysfakcji, zaangażowania w pracę oraz kultury organizacyjnej.

Publikacja pokazuje liczne relacje organizacyjne i ich wzajemne oddziaływania, z podkreśleniem fundamentalnego znaczenia zaufania w kreowaniu więzi międzyludzkich. Książka ma przekrojowy, interdyscyplinarny charakter, jest spójna, a jej treści uporządkowane są pod względem strukturalnym i logicznym.

Do napisania monografii posłużył bogaty i aktualny materiał źródłowy, obejmujący około 400 pozycji literaturowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Publikację przygotowaliśmy z myślą o menedżerach średniego i wyższego szczebla na co dzień kreujących i zarządzających relacjami międzyludzkimi, a także pracownikach naukowych i studentach, zgłębiających takie dziedziny wiedzy, jak: nauki o zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy też socjologia organizacji.

Książka doskonale spełni rolę jako podręcznik akademicki na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi czy socjologia, będzie przydatnym źródłem wiedzy dla prowadzących lub uczęszczających na zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk o organizacji, zachowań organizacyjnych, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym, zarządzania zaufaniem, zarządzania usługami, zarządzania relacjami z klientem.

DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU AKCJI

DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU AKCJI

ISBN: 978-83-7556-212-5
Autor: ZYGMANOWSKI P.
Wydawca: Cedewu
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 222

Promocja   

Cena: 66.00 52.80 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Autor niniejszej publikacji postawił sobie za cel:
? analizę i ocenę funkcjonowania rynku NewConnect w latach 2007-2015,
? weryfikację założeń organizatora ASO, które towarzyszyły mu podczas tworzenia rynku NewConnect,
? analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych rynku NewConnect,
? identyfikację czynników, które wpłynęły na rozwój rynku NewConnect w latach 2007-2015.

Książka ?Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect" stanowi uzupełnienie luki wiedzy widocznej w dotychczasowych, nielicznych publikacjach naukowych, poświęconych problematyce funkcjonowania rynku NewConnect oraz wskazuje kluczowe determinanty jego rozwoju, wyodrębnione na podstawie rozstrzygnięć empirycznych. Z praktycznego punktu widzenia informuje zaś, na jakie czynniki kształtujące rozwój rynków tego typu powinni zwracać szczególną uwagę inwestorzy, emitenci, a przede wszystkim instytucje organizujące, prowadzące i nadzorujące alternatywne systemy obrotu aktywami finansowymi.

POTENCJALNY DŁUG PUBLICZNY

POTENCJALNY DŁUG PUBLICZNY

ISBN: 978-83-7556-952-0
Autor: KAMIŃSKI A.
Wydawca: Cedewu
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 156

Promocja   

Cena: 55.00 44.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Praca A. Kamińskiego porządkuje pojęcie długu, zobowiązań i należności potencjalnych, warunkowych, a więc wielkości, które mają decydujące znaczenie dla gospodarki w dłuższym (międzypokoleniowym) horyzoncie. Zjawiska te na ogół są pomijane w ocenie perspektyw rozwojowych, albo traktowane są wybiórczo. Podejście proponowane przez Autora pozwala na skuteczny monitoring narastających problemów, a dla światłego rządu może być cennym instrumentem planowania długookresowego.
- Prof. Marek Belka, wicepremier oraz minister finansów w 1997 r. i w latach 2001-2002, prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016.

WYCENA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

WYCENA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ISBN: 978-83-8102-008-4
Autor: KUCZOWIC J.
Wydawca: Cedewu
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 216

Promocja   

Cena: 55.00 44.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa. Zawiera odpowiedzi na pytania:
- Które podmioty należy zaliczyć do małych przedsiębiorstw z punktu widzenia wyceniającego?
- Dlaczego praktyka wyceny dużych przedsiębiorstw bywa niewystarczająca do poprawnej wyceny małego przedsiębiorstwa?
- Jaki jest udział właściciela w procesie kreowania wartości małego przedsiębiorstwa?
- Jak odczytać ?kod wartości" małego przedsiębiorstwa?
- Jak wykorzystać standardowe metody wyceny przedsiębiorstw do szacowania wartości małego podmiotu gospodarczego?
- Jak wycenić małe przedsiębiorstwo w sposób uproszczony?

W krajowej literaturze [...] problematyka małego przedsiębiorstwa była do tej pory traktowana marginalnie lub w ogóle pomijana. Nader często odrębność małego przedsiębiorstwa jest zawężana jedynie do małej skali działania, co jest nie tyle uproszczeniem, co wręcz błędem. Recenzowana książka przed­stawia wielorakie aspekty metodyczne wyceny małego podmiotu gospodarczego.
Z recenzji prof. nzw. dr. hab. Krystiana Pery

PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE W PROCESIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE W PROCESIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

ISBN: 978-83-7556-975-9
Autor: ZIMNY A.
Wydawca: Cedewu
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 407

Promocja   

Cena: 89.00 71.20 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

MODELE NADZORU RYNKU FINANSOWEGO ASPEKTY PRAWNE

MODELE NADZORU RYNKU FINANSOWEGO ASPEKTY PRAWNE

ISBN: 978-83-7556-213-2
Autor: ZAWADZKA P.
Wydawca: Cedewu
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 179

Promocja   

Cena: 51.00 43.35 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

KONIUNKTURA GOSPODARCZA METROPOLII

KONIUNKTURA GOSPODARCZA METROPOLII

ISBN: 978-83-7383-022-7
Autor: HERBST M.
Rok wydania: 2003

Cena: 28.35 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

GOSPODARKA WOLNEGO RYNKU DOŚWIADCZENIA PRZESZŁOŚCI, WSKAZÓWKI ...

GOSPODARKA WOLNEGO RYNKU DOŚWIADCZENIA PRZESZŁOŚCI, WSKAZÓWKI ...

ISBN: 978-83-8018-157-1
Autor: KAMOSIŃSKI S.RED.
Wydawca: Wydawnictwo UKW
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 326

Promocja   

Cena: 31.50 26.78 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Monografia Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość jest zbiorem referatów przygotowanych przez naukowców i praktyków z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki oraz przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Referaty koncentrują uwagę na wybranych sferach gospodarki wolnego rynku. Autorzy tekstów dziedzinę tę traktują szeroko, upatrując w niej czynnik rozwoju gospodarczego.

«  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  »
Idź do strony
(wpisz numer strony od 1 do 14)
Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery