Księgarnia przy Fredry


ZWIERZĘTA ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO POZNANIA....

ZWIERZĘTA ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO POZNANIA....

ISBN: 978-83-7986-090-6
Autor: MAKOHONIENKO M.
Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 291

Promocja   

Cena: 79.00 57.25 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Książka jest trzecim tomem serii monografii naukowych, dotyczących ekologii historycznej obszaru obecnego miasta Poznania i jego okolic. Przedstawia efekty studiów nad fauną historycznego Poznania. Przedstawiono je w kilku rozdziałach, które są odzwierciedleniem przeprowadzonych przez autora czynności opisowych, analitycznych i syntetycznych.

W pierwszym zestawiono krótkie informacje na temat stanu badań archeozoologicznych w Polsce, Wielkopolsce i samym Poznaniu. W drugiej jego części omówiono kwestie metodologiczne dotyczące źródeł natury poznawczej subfosylnych zbiorów kostnych (źródeł archeozoologicznych) oraz podstawy metodyczne zastosowane na tych zbadanych w Poznaniu.

W rozdziale drugim zawarto dokładny opis danych faunistycznych z poszczególnych stanowisk, uwzględniając ich kontekst chronologiczny. Zwrócono też uwagę na obecność depozytów szkieletowych oraz egzemplarzy o znamionach obróbki rzemieślniczej. Szczegółowe dane zamieszczono w tabelach, których ilustracją graficzną stały się wykresy. Przedstawiono na nich relacje poszczególnych grup kręgowców, tj. ssaków, ptaków i ryb, ze względu na wskaźnik procentowy ich szczątków. Oddzielnie zilustrowano trendy czasowe zachodzące w grupie ssaków domowych konsumpcyjnych. W kolejnej części rozdziału zawarto analizę wieku osobniczego, opartą na tzw. wieku zębowym. Uzyskane informacje umożliwiają konstruowanie wiedzy dotyczącej kierunków przyżyciowego i poubojowego użytkowania zwierząt, które składają się na uzyskiwanie dwóch podstawowych kategorii surowców: służących do wytwarzania przedmiotów użytkowych, odzieży i różnego rodzaju substancji na bazie tłuszczów oraz spożywczych, z których produkowano żywność. Ostatnim składnikiem w prezentacji informacji archeozoologicznych były dane osteometryczne i ich analizy, a także charakterystyka wysokości w kłębie.

W rozdziale trzecim, w jego pierwszej części, porównano paleofaunę Poznania i okolic z obecnym stanem gatunków wolno żyjących. Przedstawiono też refleksje dotyczące historii poszczególnych gatunków w wymienionej strefie na tle ziem polskich, a niekiedy Europy. W kolejnej jego części zawarto rozważania na temat środowiska przyrodniczego Poznania i okolic, a w przypadku niektórych kręgowców, jeśli zestaw informacji był wystarczający, wskazano zasadnicze etapy zmian w ich strukturze. W tym samym rozdziale ujęto też problem obecności poszczególnych gatunków w dwóch zasadniczych strefach socjotopograficznych miasta, a mianowicie Ostrowa Tumskiego oraz Starego Miasta, uwzględniając także Śródkę i Chwaliszewo. Zagadnienie to rozpatrywano w trzyetapowej sekwencji chronologicznej, tj. wczesnym średniowieczu, późnym średniowieczu oraz czasach nowożytnych.

W rozdziale czwartym omówiono znaczenie gospodarcze fauny jako źródła pożywienia i surowców pochodzenia zwierzęcego. Krótko odniesiono się do technik rzeźniczych stosowanych we wczesnym średniowieczu i w mieście lokacyjnym.

Próbę uchwycenia zmienności w przemianach morfologicznych („rasowych”) ssaków domowych podjęto w rozdziale piątym.

Monografię zamknięto podsumowaniem, w którym skomentowano najważniejsze, zdaniem autora, ustalenia dokonane dzięki badaniom archeozoologicznym przeprowadzonym w Poznaniu.

Zobacz także:


FOLIA PRAEHISTORICA TOM 24

HISTORIA INUITÓW I ZARYS BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W REGIONIE RZEKI
HISTORIA INUITÓW I ZARYS BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W REGIONIE RZEKI

FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA 22
FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA 22

ARCHEOLOGIA POLSKA I JEJ CZASY
ARCHEOLOGIA POLSKA I JEJ CZASY

STUDIA I MATERIAŁY NAD NAJDAWNIEJSZYMI DZIEJAMI RÓWNINY GORZOWSKIEJ
STUDIA I MATERIAŁY NAD NAJDAWNIEJSZYMI DZIEJAMI RÓWNINY GORZOWSKIEJ

STUDIES IN ANCIENT ART 2019 NR 23
STUDIES IN ANCIENT ART 2019 NR 23


SLAVIA ANTIQUA T.58

ARCHEOLOGIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
ARCHEOLOGIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

MIELŻYŃSCY I TURNOWIE W KRĘGU STAROŻYTNIKÓW XIX WIEKU
MIELŻYŃSCY I TURNOWIE W KRĘGU STAROŻYTNIKÓW XIX WIEKU

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery