Księgarnia przy Fredry


NOWE PERSPEKTYWY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO IV

NOWE PERSPEKTYWY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO IV

ISBN: 978-83-231-3883-9
Autor: -
Wydawca: Wydawnictwo UMK
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 492

Promocja   

Cena: 36.00 28.80 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.Wstęp / 9

Glottodydaktyk i glottodydaktyka – zagadnienia ogólne

Grażyna Zarzycka, Glottodydaktyk w roli badacza. Wyzwania, dylematy, wymagane kompetencje / 17

Przemysław Gębal, Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego na tle rozwoju pedeutologii glottodydaktycznej / 31

Iwona Janowska, Zadanie – kluczowe pojęcie współczesnej glottodydaktyki / 43

Anna Dąbrowska, Chrząszcz w glottodydaktyce polonistycznej / 63

Polityka językowa

Ewa Lipińska, Polska polityka językowa wobec zagranicznego języka ojczystego / 81

Olga Pavliuk, Refleksje nad odrodzeniem i rozwojem języka polskiego na przykładzie obwodu zaporoskiego / 99

Marcin Jura, Małgorzata Januszewicz, Czy Głusi to „milczący cudzoziemcy”? / 109

Sprawności

Izabela Wieczorek,Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym w procesie nauczania języka polskiego jako obcego / 125

Karolina Ruta, O spójności tekstów pisanych w języku polskim przez osoby z dysfunkcją słuchu / 139

Agnieszka Mielczarek, Bogdan Walczak, Kształcenie umiejętności pisania u studentów rosyjskojęzycznych Collegium Da Vinci w Poznaniu / 153

Michalina Rittner,Kurs słownictwa specjalistycznego z historii sztuki dla grup na poziomie B i C / 161

Nauczanie systemów

Małgorzata Pasieka, Gramatyka dla bardziej zaawansowanych. O ćwiczeniu i testowaniu gramatyki na tekstach autentycznych / 177

Maria Wacławek, Maria Wtorkowska, Szara siara? O problemie palatalności u Słoweńców uczących się polskiego jako obcego / 191

Hanna Burkhardt, Rzezimieszek, łamistrajk, wydrwigłos… O rzeczownikowych złożeniach osobowych we współczesnej polszczyźnie / 209

Grzegorz Rudziński, Porządek przypadków czy przypadkowy porządek – nauczanie fleksji imiennej – nowa propozycja / 227

Joanna Zawadka, Nauczanie fleksji rzeczownikowej oraz składni w języku polskim studentów koreańskich / 241

Kathryn Northeast, Akomodacja w grupie nominalnej w tekstach niemieckojęzycznych użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego / 253

Edmund Oberlan, Prefiksalne człony dokonane par aspektowych – perspektywa dydaktyczna / 267

Mirosława Magajewska, Jak zaprzyjaźnić się z fałszywymi przyjaciółmi? Znaczenie wybranych homonimów polsko-włoskich / 281

Agnieszka Majewska, Błędy w zapisie i dystrybucji liter ą i ę oraz połączeń om, on, em, en w tekstach niemieckojęzycznych użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego / 295

Metody

Marzena Wawrzeń, „Chrząszcz w Szczawnicy” – kilka słów o metodzie projektu jako zadaniowej formie pracy / 311

Magdalena Akhmadeeva, (Nowy?) odbiór gier na zajęciach z języka polskiego jako obcego w Rosji / 325

Katarzyna Taczyńska, Kinga Wawrzyniak, „Kradzież stulecia w grodzie Kopernika!” – gry terenowe jako materiały dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 335

Anna Dunin-Dudkowska, Grażyna Przechodzka,Anna Butcher, Egzamin Seal of Biliteracy jako alternatywny sposób testowania znajomości języka / 359

Materiały dydaktyczne

Urszula Dobesz, Polska od święta i na co dzień. Projekt podręcznika do nauczania treści pozajęzykowych / 375

Konrad Kazimierz Szamryk, Legendy jako materiał glottodydaktyczny (na przykładzie Podlaskich opowieści i legend dla obcokrajowców) / 395

Marta Pančíková, Publikacje słowackich i czeskich polonistów – podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego / 407

Monika Krzempek, Kinga Wawrzyniak, Vademecum lektora języka polskiego na Słowacji i w Czechach – pomoce dydaktyczne / 417

Potrzeby uczących się

Wioletta Hajduk-Gawron, Małgorzata Smereczniak, Agnieszka Madeja,Potrzeby kulturowo-językowe uczestników kursów języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce / 431

Eugenia Ustenko,Interferencja a budowa programu nauczania języka polskiego jako obcego dla ukraińskojęzycznych studentów – uczestników krótkoterminowych kursów nieuniwersyteckich / 447

Regina Wojtoń, Recepcja polskiej kultury popularnej wśród gruzińskich studentów języka polskiego jako obcego / 459

New perspectives in teaching Polish as a foreign language IV. Summary / 477

Noty o autorach / 479

Zobacz także:

OD SYBERII PO AMERYKĘ GEOGRAFIA WYOBRAŻONA POLSKICH ROMANTYKÓW
OD SYBERII PO AMERYKĘ GEOGRAFIA WYOBRAŻONA POLSKICH ROMANTYKÓW


POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE T.13

PAMIĘĆ CODZIENNOŚCI, CODZIENNOŚĆ PAMIĘTANIA SZKICE O REPORTAŻU POLSKIM...
PAMIĘĆ CODZIENNOŚCI, CODZIENNOŚĆ PAMIĘTANIA SZKICE O REPORTAŻU POLSKIM...

PEJZAŻ AKUSTYCZNY. SZKICE O SŁUCHANIU I ROZUMIENIU LITERATURY
PEJZAŻ AKUSTYCZNY. SZKICE O SŁUCHANIU I ROZUMIENIU LITERATURY

KONTEKSTY, DECYZJE, KONSEKWENCJE PROBLEMY PRZEKŁADU
KONTEKSTY, DECYZJE, KONSEKWENCJE PROBLEMY PRZEKŁADU

PROFESJONALNA POPRAWNOŚĆ BADANIA LITERACKIE A POLITYCZNA ZMIANA
PROFESJONALNA POPRAWNOŚĆ BADANIA LITERACKIE A POLITYCZNA ZMIANA

PSP SERIA LITERACKA 19 POECI ZA BRAMĄ
PSP SERIA LITERACKA 19 POECI ZA BRAMĄ

DRAMATYCZNA TEORIA LITERATURY. ZARYS PROBLEMATYKI
DRAMATYCZNA TEORIA LITERATURY. ZARYS PROBLEMATYKI

ESTETYKA LITERACKA-ARCYDZIEŁO-INGARDEN
ESTETYKA LITERACKA-ARCYDZIEŁO-INGARDEN

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery