Księgarnia przy Fredry


WODNE DYLEMATY URBANIZACJI

WODNE DYLEMATY URBANIZACJI

ISBN: 83-7654-116-7
Autor: KOWALCZAK P.
Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 504

Cena: 60.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

W 2006 roku populacja miast przekroczyła 50% ludności Ziemi. Książka „Wodne Dylematy Urbanizacji” przedstawia problemy miast związane z wzrastającymi potrzebami w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów wywołane wzrastającą koncentracją ludności świata w miastach. Omówiono skutki występowania w miastach ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych. Scharakteryzowano rolę wody w historii miast. Wskazano, że obecny dostęp do wody i usług sanitarnych w miastach w największym stopniu ilustruje nierówności społeczne. Potwierdzają to materiały dotyczące zaopatrzenia w wodę i sanitacji w miastach krajów rozwijających się wskazujące na znaczne różnice w standardach, cenach usług wodnych. Autor przeanalizował i przedstawił przyczyny głównych problemów związanych z zaopatrzeniem ludności miejskiej krajów rozwijających się w sposób szczególny podkreślając fizyczny brak wody oraz brak środków na budowę infrastruktury wodnej i sanitarnej. Bardzo interesujące są analizy dotyczące zaopatrzenia w wodę w slumsach, których ludność będzie stanowić w 2030 roku ok. 70% ludności miejskiej świata. W aspekcie ostatnich powodzi miejskich występujących w Polsce omówiono wpływ urbanizacji na wody powierzchniowe: zmiany w sieciach hydrograficznych, zmiany reżimu hydrologicznego. Na przykładzie wybranych miast azjatyckich przedstawiono wpływ urbanizacji na wody podziemne – ich ilość i jakość. Ważnym problemem ujętym w książce jest wpływ urbanizacji na jakość wód – degradacje środowiska wodnego i jego przyczyn, Jeden z rozdziałów przedstawia wpływ procesów urbanizacyjnych (infrastruktury technicznej ) na zdrowie ludności. Między innymi opisano historię chorób i epidemii w miastach, wpływ dostępności i jakości wód na redukcję zachorowań oraz choroby pochodzenia wodnego. Autor nieomal w każdym rozdziale wskazuje na wielkie marnotrawstwo wody w miastach. Poza stratami wody pitnej wyciekającej z sieci wodociągowych, używania wody najwyższej jakości do prac gospodarczych w szczególny sposób akcentuje brak zagospodarowania wód pochodzących z opadów atmosferycznych. W końcowej części książki wskazano na metody zmniejszenia wpływu procesów urbanizacyjnych na obieg wody w zlewniach miejskich. Analizując obecne problemy gospodarki wodnej w miastach przedstawiono wizje przyszłego zaopatrzenia miast w wodę oraz rozwiązania problemów saniatcji miast. Powstała praca o wybitnych walorach poznawczych, tworząc podstawę do dalszych badań w tym kierunku w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami, mapami, wykresami, występuje duża ilość danych statystycznych, zwraca uwagę także obszerna i bardzo aktualna bibliografia. Książka obejmuje około 500 stron tekstu, w tym około 350 rysunków/fotografii, około 30 tabel. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona specjalistów: urbanistów, architektów, przyrodników, geografów, meliorantów, hydrotechników etc. (jako pozycja o charakterze przeglądowym), jak i dla przeciętnego czytelnika zainteresowanego problemami wody we współczesnym świecie, w szczególności problemami wodnymi aglomeracji miejskich. Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zobacz także:

ZACZĘŁO SIĘ OD ZIARNA... HISTORIA ROŚLIN UPRAWNYCH
ZACZĘŁO SIĘ OD ZIARNA... HISTORIA ROŚLIN UPRAWNYCH


TRANSPORT ŻYWNOŚCI UWARUNKOWANIA

TĘŻNIE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY
TĘŻNIE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY

ĆWICZENIA Z EKOFIZJOLOGII ROŚLIN
ĆWICZENIA Z EKOFIZJOLOGII ROŚLIN

LIMNOLOGIA FIZYCZNA POLSKI
LIMNOLOGIA FIZYCZNA POLSKI

QUMRAN AND JERICHO POTERRY: A PETROGRAPHIC AND CHEMICAL PROVENANCE
QUMRAN AND JERICHO POTERRY: A PETROGRAPHIC AND CHEMICAL PROVENANCE


PRZEBIEG ZJAWISK LODOWYCH DOLNEJ WISŁY W LATACH 1960-2014

LITOSTRATYGRAFIA I PALEOTEKTONIKA KENOZOIKU PODPLEJSTOCEŃSKIEGO WLKP
LITOSTRATYGRAFIA I PALEOTEKTONIKA KENOZOIKU PODPLEJSTOCEŃSKIEGO WLKP

OCENA PODATNOŚCI LASÓW NIZINNYCH NA DEGRADACJĘ NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEJ...
OCENA PODATNOŚCI LASÓW NIZINNYCH NA DEGRADACJĘ NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEJ...

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery