Księgarnia przy Fredry


ROZWÓJ PODSTAW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZWÓJ PODSTAW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ISBN: 83-7627-051-7
Autor: POPOWICZ K.
Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o.
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 334

Cena: 59.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Tom ten wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo zaczął publikować w 2009 r. Autorami wszystkich publikacji są wybitni specjaliści z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz reprezentujący instytucje unijne i urzędy krajowe zajmujące się w Polsce sprawami Unii Europejskiej.

Tom ten reprezentuje pierwszą grupę podręczników (tomy od I do IX), obejmujących ustrój Unii Europejskiej. Pozostałe tomy tej grupy dotyczą: zasad ustrojowych Unii Europejskiej, systemu instytucjonalnego Unii, źródeł prawa, systemu ochrony prawnej, obywatelstwa Unii, aspektów instytucjonalnych i prawnych, finansów Unii Europejskiej, stosunków zewnętrznych, prawnych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Druga grupa podręczników (tomy od X do XII) poświęcona jest Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz Unii Gospodarczej i Walutowej.

Spis treści

Wstęp do wydania drugiego

Wstęp do wydania pierwszego

1. Pytania na początek i na koniec

1.1. Pytania na początek. Co zostało ze zjednoczeniowych kontraktów założycielskich?
1.1.1. Kontrakt antyfaszystowski
1.1.2. Kontrakt antytotalitarny
1.1.3. Kontrakt antykolonialny
1.2. Pytania na koniec. Czy Unii Europejskiej grozi dezintegracja?
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

2. Pojęcie integracji europejskiej

2.1. Teorie integracji europejskiej
2.1.1. Teorie polityczne
2.1.1.1. Funkcjonalizm
2.1.1.2. Neofunkcjonalizm
2.1.1.3. Teoria komunikacyjna
2.1.1.4. Intergovernmentalizm
2.2. Teorie ekonomiczne
2.3. Definicja integracji europejskiej
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

3. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

3.1. Codzienność pierwszych lat powojennej Europy
3.2. Tło polityczne
3.2.1. Francja
3.2.2. Niemcy
3.2.3. Państwa Beneluksu
3.2.4. Włochy
3.2.5. Wielka Brytania
3.3. Plan Marshalla
3.4. Europejska Wspólnota Węgla i Stali
3.5. Projekt traktatów o Europejskiej Wspólnocie Obronnej i Europejskiej Współpracy Politycznej
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

4. Traktaty Rzymskie

4.1. Tło polityczne
4.2. Negocjacje
4.3. Europejska Wspólnota Gospodarcza
4.4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

5. Puste krzesło Francji

5.1. Tło polityczne
5.2. Wielka Brytania i weto Francji
5.3. Kryzys instytucjonalny we Wspólnocie
5.4. Jeden plus pięć. Francja i pozostali
5.5. Kompromis luksemburski
5.6. Czy de Gaulle był ameryko- i anglofobem?
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

6. Traktaty akcesyjne Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii

6.1. Tło polityczne
6.2. Wielka Brytania i drugie weto Francji
6.3. Projekt unii politycznej i obronnej (plan Foucheta)
6.4. Traktaty akcesyjne
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

7. W kierunku Jednolitego Aktu Europejskiego

7.1. Tło polityczne
7.2. Kryzys gospodarczy w Wielkiej Brytanii i niepokoje społeczne
7.3. Zwycięstwo socjaldemokratów w Niemczech
7.4. Zmiana pokoleniowa we Francji
7.5. Kryzys walutowy
7.6. Próby utworzenia europejskiej unii walutowej (raport Wernera)
7.7. Próby koordynacji polityki zagranicznej
7.8. Raport Tindemansa
7.9. Wspólna polityka regionalna. Utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
7.10. Renegocjacje warunków członkostwa Wielkiej Brytanii
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

8. Traktaty akcesyjne Grecji, Hiszpanii i Portugalii

8.1. Tło polityczne
8.2. Członkostwo Grecji
8.3. Członkostwo Hiszpanii i Portugalii
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

9. Jednolity Akt Europejski

9.1. Tło polityczne
9.2. Propozycje pogłębienia Wspólnot (raport Spinellego)
9.3. Biała Księga Delors’a i Cocfielda
9.4. Postanowienia Aktu
9.5. Europejska Współpraca Polityczna według postanowień Aktu
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

10. Traktat z Maastricht

10.1. Tło polityczne
10.2. Przygotowania
10.3. Negocjacje
10.4. Projekt Prezydencji luksemburskiej dotyczący traktatu o unii politycznej
10.5. Kontrpropozycja holenderska
10.6. Procedura ratyfikacyjna. Odbiór społeczny Traktatu
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

11. Traktaty akcesyjne Szwecji, Finlandii i Austrii

11.1. Tło polityczne
11.2. Sukcesy
11.2.1. Laboratorium Schengen
11.2.2. Umowy z Schengen
11.2.3. Wspólny pieniądz Europejczyków
11.3. Członkostwo Szwecji, Finlandii i Austrii
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

12. Traktat z Amsterdamu i Traktat z Nicei. W kierunku Lizbony

12.1. Tło polityczne
12.1.1. Rozpad imperium i koniec zimnej wojny
12.1.2. Wojna w Jugosławii
12.1.3. Wojna w Zatoce Perskiej
12.2. Wpływ wydarzeń politycznych w Europie na proces rozszerzenia Unii na Wschód
12.3. Umowy stowarzyszeniowe
12.4. Amsterdam i Nicea
12.5. Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
12.6. W kierunku Lizbony
Literatura uzupełniająca
Podstawowe dokumenty
Pytania podsumowujące

13. Nieracjonalność i piękno. Dlaczego się udało?

13.1. Pojęcie piękna
13.2. Piękno w nauce
13.3. Piękno w polityce
Literatura uzupełniająca

Zobacz także:


PRAWO RZYMSKIE. ZARYS WYKŁADU

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW. ĆWICZENIA
JĘZYK ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW. ĆWICZENIA


PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW

GENEZA I HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
GENEZA I HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA


EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW ADMIN.


STATUS PRAWNY AGROTURYSTYKI STUDIUM PRAWNOPORÓWNAWCZE

PROCES KARNY LAST MINUTE WYDANIE 8
PROCES KARNY LAST MINUTE WYDANIE 8


KRYMINALISTYCZNY LEKSYKON ŚLEDZTWA


POLSKI PROCES KARNY

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery