Księgarnia przy Fredry


PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

ISBN: 83-7627-039-5
Autor: BARCZ J.
Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o.
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 116

Cena: 25.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

W niniejszej publikacji omówiono aspekty instytucjonalne i podstawy prawne sprawowania Prezydencji przez dane państwo członkowskie, z jednoczesnym ukazaniem ewolucji w tych dziedzinach w świetle traktatów założycielskich Wspólnot, kolejnych traktatów rewizyjnych oraz traktatów stanowiących obecnie UE. Na tym tle omówiono szczegółowo reformy wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony, wprowadzające tzw. Prezydencję hybrydową.

Publikacja zawiera podstawowe dokumenty prawne, mające znaczenie dla sprawowania przez państwa członkowskie Prezydencji, przyjęte po wejściu w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 r., w tym regulaminy wewnętrzne Rady Europejskiej i Rady UE oraz stosowne decyzje obu tych instytucji unijnych.

Spis treści:

1. Uwagi wstępne

2. Ewolucja podstaw prawnych Prezydencji i˙jej powiązań instytucjonalnych
2.1. Prezydencja w˙postanowieniach Traktatów założycielskich Wspólnot
2.2. Od zakończenia okresu przejściowego do Jednolitego Aktu Europejskiego
2.3. Prezydencja według Traktatu o˙Unii Europejskiej (Traktatu z˙Maastricht)
2.4. Prezydencja według Traktatu z˙Amsterdamu
2.5. Rola Prezydencji w˙toku reform związanych z˙Traktatem z˙Nicei

3. U progu reformy formuły sprawowania Prezydencji: propozycje zmian i˙ich motywy

4. Ku obecnemu rozwiązaniu: prace nad Traktatem konstytucyjnym

5. Ramy instytucjonalne nowej formuły hybrydowej Prezydencji

6. Podstawy prawne nowej formuły hybrydowej Prezydencji

7. Funkcje Prezydencji
7.1. Funkcja zarządzająca
7.2. Funkcja planistyczna
7.3. Funkcja mediacyjna
7.4. Funkcja współpracy z˙instytucjami unijnymi
7.5. Funkcja reprezentacyjna w˙stosunkach zewnętrznych
7.6. Pozostałe funkcje

8. Podsumowanie

Dokumenty
Dokument nr 1. Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej (Dz. Urz. UE 2009 L 315/51)
Dokument nr 2. Regulamin wewnętrzny Rady UE (Dz. Urz. UE 2009 L 325/35)
Dokument nr 3. Metody pracy Rady. Załącznik V do Regulaminu wewnętrznego Rady EU (Dz. Urz. UE 2009 L 325/58)
Dokument nr 4. Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapit drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (2009/878/UE) (Dz. Urz. UE 2009 L 315/46)
Dokument nr 5. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (2009/881/UE) (Dz. Urz. UE 2009 L 315/50)
Dokument nr 6. Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach doradczych Rady (2009/908/UE) (Dz. Urz. UE 2009 L 322/28)

Zobacz także:

PRAWO PODATKOWE WYD.2
PRAWO PODATKOWE WYD.2

STUDIA NAD FORMALNYMI I NIEFORMALNYMI ŹRÓDŁAMI PRAWA
STUDIA NAD FORMALNYMI I NIEFORMALNYMI ŹRÓDŁAMI PRAWA

PRAWNOKARNA OCHRONA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRAWNOKARNA OCHRONA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


INTERNATIONAL LEGAL SOURCES OF IMPLEMENTATION OF THE HUMANITARIAN

SWOISTOŚĆ PROCEDUR PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
SWOISTOŚĆ PROCEDUR PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI
ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

OGRANICZENIE PRWA JEDNOSTKI PRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU
OGRANICZENIE PRWA JEDNOSTKI PRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU

SAMORZĄD TERYTORIALNY: WYBORY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GOSPODARKA...
SAMORZĄD TERYTORIALNY: WYBORY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GOSPODARKA...

POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ. POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH
POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ. POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery