Księgarnia przy Fredry


PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

ISBN: 83-7627-039-5
Autor: BARCZ J.
Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o.
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 116

Cena: 25.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

W niniejszej publikacji omówiono aspekty instytucjonalne i podstawy prawne sprawowania Prezydencji przez dane państwo członkowskie, z jednoczesnym ukazaniem ewolucji w tych dziedzinach w świetle traktatów założycielskich Wspólnot, kolejnych traktatów rewizyjnych oraz traktatów stanowiących obecnie UE. Na tym tle omówiono szczegółowo reformy wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony, wprowadzające tzw. Prezydencję hybrydową.

Publikacja zawiera podstawowe dokumenty prawne, mające znaczenie dla sprawowania przez państwa członkowskie Prezydencji, przyjęte po wejściu w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 r., w tym regulaminy wewnętrzne Rady Europejskiej i Rady UE oraz stosowne decyzje obu tych instytucji unijnych.

Spis treści:

1. Uwagi wstępne

2. Ewolucja podstaw prawnych Prezydencji i˙jej powiązań instytucjonalnych
2.1. Prezydencja w˙postanowieniach Traktatów założycielskich Wspólnot
2.2. Od zakończenia okresu przejściowego do Jednolitego Aktu Europejskiego
2.3. Prezydencja według Traktatu o˙Unii Europejskiej (Traktatu z˙Maastricht)
2.4. Prezydencja według Traktatu z˙Amsterdamu
2.5. Rola Prezydencji w˙toku reform związanych z˙Traktatem z˙Nicei

3. U progu reformy formuły sprawowania Prezydencji: propozycje zmian i˙ich motywy

4. Ku obecnemu rozwiązaniu: prace nad Traktatem konstytucyjnym

5. Ramy instytucjonalne nowej formuły hybrydowej Prezydencji

6. Podstawy prawne nowej formuły hybrydowej Prezydencji

7. Funkcje Prezydencji
7.1. Funkcja zarządzająca
7.2. Funkcja planistyczna
7.3. Funkcja mediacyjna
7.4. Funkcja współpracy z˙instytucjami unijnymi
7.5. Funkcja reprezentacyjna w˙stosunkach zewnętrznych
7.6. Pozostałe funkcje

8. Podsumowanie

Dokumenty
Dokument nr 1. Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej (Dz. Urz. UE 2009 L 315/51)
Dokument nr 2. Regulamin wewnętrzny Rady UE (Dz. Urz. UE 2009 L 325/35)
Dokument nr 3. Metody pracy Rady. Załącznik V do Regulaminu wewnętrznego Rady EU (Dz. Urz. UE 2009 L 325/58)
Dokument nr 4. Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapit drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (2009/878/UE) (Dz. Urz. UE 2009 L 315/46)
Dokument nr 5. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (2009/881/UE) (Dz. Urz. UE 2009 L 315/50)
Dokument nr 6. Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach doradczych Rady (2009/908/UE) (Dz. Urz. UE 2009 L 322/28)

Zobacz także:


STUDIA ADMINISTRACYJNE I CYWILNE

OBYWATEL UNII
OBYWATEL UNII

PRAWO PRACY : CZYJE ? RES PUBLICA! O STOSUNKU PRACY TEORETYCZNOPRAWNIE
PRAWO PRACY : CZYJE ? RES PUBLICA! O STOSUNKU PRACY TEORETYCZNOPRAWNIE

PREAMBUŁY AKTÓW NORMATYWNYCH ZNACZENIE I ZESTAWIENIE
PREAMBUŁY AKTÓW NORMATYWNYCH ZNACZENIE I ZESTAWIENIE


STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 1/2020

ODDZIAŁYWANIE WSPÓŁCZESNYCH KONSTYTUCJI NA STOSUNKI MIĘDZY PODMIOTAMI PRYWATNYMI
ODDZIAŁYWANIE WSPÓŁCZESNYCH KONSTYTUCJI NA STOSUNKI MIĘDZY PODMIOTAMI PRYWATNYMI

POLSKIE PRAWO PRACY A SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA STUDIUM PRAWNO-SPOŁECZNE
POLSKIE PRAWO PRACY A SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA STUDIUM PRAWNO-SPOŁECZNE

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ

MAGISTRI NOSTRI SKARBOWOŚCI I PRAWA SKARBOWEGO W POLSCE DO 1939 ROKU
MAGISTRI NOSTRI SKARBOWOŚCI I PRAWA SKARBOWEGO W POLSCE DO 1939 ROKU

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery