Księgarnia przy Fredry


KONCEPCJA WIARY TEISTYCZNEJ W FILOZOFII RELIGII JOHNA HICKA

KONCEPCJA WIARY TEISTYCZNEJ W FILOZOFII RELIGII JOHNA HICKA

ISBN: 83-61884-48-4
Autor: STRZYŻYŃSKI P.
Wydawca: Wydział Teologiczny UAM Redakcja Wydawnictw
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 247

Promocja   

Cena: 26.25 24.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Piotrowo 3.

Spis treści

WPROWADZENIE

Część pierwsza

PREZENTACJA KONCEPCJI HICKA

I. PROBLEM PRZEŚWIADCZEŃ

II. KONCEPCJE WIARY RELIGIJNEJ KRYTYKOWANE PRZEZ HICKA

1. PROPOZYCJONALNE KONCEPCJE WIARY
2. WOLUNTARYSTYCZNE KONCEPCJE WIARY
3. TILLICHA KONCEPCJA WIARY
4. WIARA JAKO ZMYSŁ WNIOSKOWANIA
5. WIARA I ZMYSŁ MORALNY

III. DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE I NATURA WIARY RELIGIJNEJ W UJĘCIU HICKA

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
2. PORÓWNANIE DOŚWIADCZENIA ZMYSŁOWEGO I RELIGIJNEGO
3. DWA RODZAJE DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO
4. DOŚWIADCZENIE W ASPEKCIE PRZEŻYCIOWYM
5. WIARA W ŚWIETLE KONCEPCJI "DOŚWIADCZANIA-JAKO"

§1. Wiara religijna a totalne i nietotalne interpretacje
§2. Wiara religijna w hipotezie pluralizmu religijnego
§3. Wiara jako interpretacyjny element wewnątrz "doświadczania-jako"
§4. Dwuznaczność, dystans poznawczy i ukrytość the Real/Boga
§5. Uzasadnienie i użyteczność koncepcji wiary jako "doświadczania-jako"
§6. Wolność wiary
§7. Wiara jako "doświ&dczanie-jako" afides/fiducia/fides qua/fides guae
§8. Propozycjonalne i niepropozycjonalne ujęcie wiary religijnej
§9. Wiarajako "doświadczanie-jako" a wolitywne koncepcje wiary
§10. Wiara jako "doświadczanie-jako" a "troska ostateczna"
6. PROBLEM RACJONALNOŚCI PRZEŚWIADCZEŃ RELIGIJNYCH

IV. PRZEDMIOT WIARY

1. UKRYTOŚĆ PRZEDMIOTU WIARY
2. TEISTYCZNE UJĘCIE PRZEDMIOTU WIARY
3. ODRZUCENIE MOŻLIWOŚCI UDOWODNIENIA ISTNIENIA BOGA
4. HIPOTEZA PLURALIZMU RELIGIJNEGO JAKO ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU WIARY

§1. Powstanie hipotezy pluralizmu religijnego
§2. Niewyrażalność the Real an sich
§3. Niedoświadczalność the Real an sich
§4. Dowód istnienia the Real an sich
§5. Hipoteza pluralizmu a przedmiot wiary religijnej

V. PROBLEM SENSOWNOŚCI JĘZYKA RELIGII

1. SPÓR O SENSOWNOŚĆ JĘZYKA RELIGII
§1. Hicka stanowisko w sporze - weryfikacja eschatologiczna
§2. Związek weryfikacji i falsyfikacji
§3. Problem dalszego istnienia po śmierci
§4. Kryteria weryfikacji eschatologicznej

Część druga

DYSKUSJA WOKÓŁ KONCEPCJI WIARY RELIGIJNEJ HICKA I JEJ KRYTYKI

I. ANALIZA POJĘCIA WIARY RELIGIJNEJ HICKA - ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1. PREZENTACJA KLASYCZNYCH POJĘĆ WIARY RELIGIJNEJ
2. UJĘCIE WIARY HICKA A POJĘCIA KLASYCZNE
3. CHRZEŚCIJAŃSKIE I JUDAISTYCZNE UJĘCIA WIARY A KONCEPCJA HICKA

II. KRYTYKA KONCEPCJI WIARY RELIGIJNEJ HICKA - ZAGADNIENIA JĘZYKOWE IEPISTEMOLOGICZNE

1. PROPOZYCJONALNE I NIEPROPOZYCJONALNE UJĘCIE WIARY A KONCEPCJA HICKA
2. PROBLEM ZNACZENIA W UJĘCIU HICKA I BRAKENHIELMA
3. PROBLEM INTERPRETACJI
§1. Kwestia interpretacyjnego charakteru doświadczenia religijnego (Barbour a Hick)
§2. Kwestia możliwych interpretacji świata w ujęciu Eliadego
§3. Kwestia relacji "doświadczania-jako" do noumenu i fenomenu w ujęciu Rose′a
§4. Krytycy Hicka o relacji seeing-as i koncepcji "doświadczania-jako"
4. KRYTYCY HICKA O NATURZE DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO
5. PROBLEMY ZWIĄZANE Z RELACJĄ MIĘDZY WIEDZĄ I WIARĄ
§1. Analiza pojęcia wiedzy w koncepcji Hicka
§2. Ayer i Hick o pewności wiedzy i pewności doświadczenia
§3. Problem pewności wiary
6. UZASADNIENIE WIARY
§1. Problem uzasadnienia wiary
§2. Dyskusja wokół komunikowalności doświadczenia religijnego
§3. Brakenhielma krytyka Hicka koncepcj i teizmu bez dowodu
7. DYSKUSJA WOKÓŁ PROBLEMU SENSOWNOŚCI JĘZYKA RELIGII
§1. Zarzuty Brakenhielma wobec koncecpj i weryfikacj i Hicka
§2. Dyskusja wokół natury języka religii
§3. Krytyki kryterium weryfikacji eschatologicznej
§4. Rosę o weryfikacji eschatologicznej i hipotezie pluralizmu religijnego

III. PROBLEM WOLNOŚCI WIARY

1. PROBLEM PRZYMUSOWOŚCI DOWODU NA ISTNIENIE BOGA W INTERPRETACJI PERRETTA I HENZE
2. KRYTYKA IDEI UKRYTOŚCI BOGA/THE REAL AN SICH PRZEZ MESLE′A
3. KRYTYKI IDEI DWUZNACZNOŚCI ŚWIATA

IV. PROBLEM PRZEDMIOTU WIARY RELIGIJNEJ

1. RÓŻNE KONCEPCJE PLURALIZMU RELIGIJNEGO
2. KRYTYKI HIPOTEZY PLURALIZMU RELIGIJNEGO HICKA
§1. D′Costy zarzut transcendentalnego agnostycyzmu
§2. Dyskusje o różnicach między religiami
§3. Krytyka prymatu doświadczenia
§4. Chrzanowkiego zarzut sprowadzenia sądów o stanach rzeczy do ąuasi-sądów
§5. Rose′a analiza i krytka różnicy między kategoriami Hicka i Kanta
§6. Problem zwrotu ku kryterium pragmatycznemu
§7. Problem mitologizacji języka religii
§8. Podsumowanie

Część trzecia

PODSUMOWANIE ANALIZ I KRYTYK KONCEPCJI HICKA

I. SPÓJNOŚĆ KONCEPCJI TEISTYCZNEJ WIARY RELIGIJNEJ HICKA
1. KONCEPCJA WIEDZY NIE-NIEOMYLNEJ
2. KONCEPCJA SEEING-AS
3. "DOŚWIADCZANIE-JAKO" I DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE
4. INTENCJONALNE I NIEINTENCJONALNE DOŚWIADCZENIE
5. DWUZNACZNOŚĆ ŚWIATA
6. PROPOZYCJONALNOŚĆ
7. BEZDOWODOWE RACJONALNE PRZEŚWIADCZENIE TEISTYCZNE
8. WERYFIKACJA ESCHATOLOGICZNA
9. OCENA ZARZUTÓW HICKA WOBEC INNYCH KONCEPCJI WIARY
II. KWESTIA WPŁYWU KONCEPCJI WIARY TEISTYCZNEJ HICKA NA HIPOTEZĘ PLURALIZMU RELIGIJNEGO
III. HIPOTEZA PLURALIZMU RELIGIJNEGO - RELIGIA CZY WYPOWIEDŹ Z METAPOZIOMU?

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

I. Literatura źródłowa
II. Literatura pomocnicza
III. Encyklopedie i słowniki
STRESZCZENIE
SUMMARY

Zobacz także:

SPÓR O PANTEIZM DROGA SPINOZY DO FILOZOFII I KULTURY NIEMIECKIEJ
SPÓR O PANTEIZM DROGA SPINOZY DO FILOZOFII I KULTURY NIEMIECKIEJ

W STRONĘ ONTOLOGII NICOLAIA HARTMANNA I MARTINA HEIDEGGERA POSTNEOKANTOWSKIE
W STRONĘ ONTOLOGII NICOLAIA HARTMANNA I MARTINA HEIDEGGERA POSTNEOKANTOWSKIE

TRWOGA I DRŻENIE
TRWOGA I DRŻENIE

UMYSŁ KONFABULUJĄCY ANALIZA KOGNITYWIST.
UMYSŁ KONFABULUJĄCY ANALIZA KOGNITYWIST.

FILOZOFIA SPOŁECZNA
FILOZOFIA SPOŁECZNA

DOKTOR DOKTORÓW ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU
DOKTOR DOKTORÓW ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU

FILOZOFIA A NADZIEJA NA LEPSZE SPOŁECZE.
FILOZOFIA A NADZIEJA NA LEPSZE SPOŁECZE.

HISTORIA KLASYCZNEJ FILOZOFII INDYJSKIEJ CZĘŚĆ PIERWSZA
HISTORIA KLASYCZNEJ FILOZOFII INDYJSKIEJ CZĘŚĆ PIERWSZA

PUŁAPKI PRZEDSTAWIENIA. FILOZOFIA PRZEZ PRYZMAT PRAKTYK MONTAŻU POJĘĆ
PUŁAPKI PRZEDSTAWIENIA. FILOZOFIA PRZEZ PRYZMAT PRAKTYK MONTAŻU POJĘĆ

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery