Księgarnia przy Fredry


Z BADAŃ NAD SAMORZĄDEM ZAWODOWYM W POLSCE

Z BADAŃ NAD SAMORZĄDEM ZAWODOWYM W POLSCE

ISBN: 83-60677-89-6
Autor: KMIECIAK R. RED.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 181

Cena: 56.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Piotrowo 3.

Istotnym warunkiem rozwoju państwa demokratycznego jest umacnianie samorządu jako zdecentralizowanej formy administracji publicznej. Porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie samorządności jako jednej z podstaw obecnego modelu ustrojowego. Analizując ostatnie dwie dekady przemian, nie mamy wątpliwości, że bardzo ważnym efektem podjętej w końcu lat 80. ubiegłego wieku transformacji było uruchomienie i pogłębienie procesu decentralizacji, której egzemplifikacją jest szeroko rozumiany samorząd.

W Polsce ukształtowały się wszystkie formy samorządu. Od początku reform społeczno-politycznych największe wysiłki skoncentrowano na odbudowie samorządu terytorialnego. W 1990 r. restytuowano samorząd gminny, natomiast w ciągu kolejnych lat podjęto dyskusje, a w konsekwencji prace legislacyjne nad utworzeniem samorządowego powiatu i województwa. W rezultacie z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami stały się obdarzone szerokim zakresem kompetencji samorządowych gminy, powiaty i województwa.

Samorząd nie jest jednak pojęciem jednowymiarowym, odnoszącym się wyłącznie do stosunków terytorialnych. Należy sobie uświadomić, że działania na rzecz zaspokajania potrzeb zorganizowanych korporacyjnie grup obywateli nie obejmują jedynie środowisk wyodrębnionych ze względu na miejsce zamieszkania. Ważną rolę odgrywa także samorząd zawodowy, którego zadaniem jest reprezentowanie osób wykonujących profesje zaufania publicznego.

Samorząd zawodowy rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Do tej pory przyjęto 15 uregulowań rangi ustawowej umożliwiających utworzenie samorządów zawodowych: adwokackiego, radców prawnych, lekarskiego, lekarsko-weterynaryjnego, notarialnego, pielęgniarek i położnych, aptekarskiego, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, komorniczego, architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, rzeczników patentowych, psychologów, kuratorów sądowych oraz diagnostów laboratoryjnych. Korporacyjna forma reprezentowania swoich interesów staje się coraz popularniejsza, czego potwierdzeniem są projekty ustaw wspierane przez przedstawicieli kolejnych profesji. Inicjatywy zmierzające w tym kierunku podjęli między innymi pracownicy socjalni, geodeci i kartografowie, a także syndycy, nadzorcy sądowi i likwidatorzy.

Należy podkreślić, że organizacje samorządu zawodowego są obligatoryjnymi korporacjami publicznoprawnymi, które stanowią ważny element struktury administracyjnej państwa. Warto również zauważyć, że samorząd zawodowy został wzmocniony przez stosowny zapis konstytucyjny.

Zobacz także:

OCHRONA ŚRODOWISKA W SYSTEMIE PRAWNYM ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU
OCHRONA ŚRODOWISKA W SYSTEMIE PRAWNYM ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU

POROZUMIENIA ZBIOROWE JAKO ŹRÓDŁO PRAWA PRACY
POROZUMIENIA ZBIOROWE JAKO ŹRÓDŁO PRAWA PRACY


PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

WPROWADZENIE DO PRAWA MUZUŁMAŃSKIEGO
WPROWADZENIE DO PRAWA MUZUŁMAŃSKIEGO


WYDZIAŁ PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE W LATACH 1918

ENCYKLOPEDIA PRAWA
ENCYKLOPEDIA PRAWA


PRAWO HANDLOWE


PRAWO KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA

WSPÓLNE REGUŁY KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ
WSPÓLNE REGUŁY KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery