Księgarnia przy Fredry


MIĘDZY HISTORIĄ A POLITOLOGIĄ WYBÓR PROBLEMÓW

MIĘDZY HISTORIĄ A POLITOLOGIĄ WYBÓR PROBLEMÓW

ISBN: 83-60677-86-5
Autor: WALLAS T.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 337

Promocja   

Cena: 47.00 37.60 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Poznanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej coraz częściej wymaga podjęcia badań z zastosowaniem metodologii właściwej dla wielu dyscyplin naukowych. Konieczność taką determinuje powiększająca się złożoność oraz współzależność procesów i instytucji. Jest ona konsekwencją m.in. ogólnoświatowego zjawiska ogólnie nazywanego globalizacją. W zasadzie nie ma jednostki, grupy społecznej, dziedziny w życiu państwa, regionu i kontynentu, dla których globalizacją byłaby zjawiskiem obojętnym. Bardzo trafnie jej skomplikowaną istotę wyjaśnił P. Sztompka. Uznaje on globalizację za "[...] proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturalnych i ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach i odzwierciedla się w pojawianiu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej"1. Zasługą cytowanego autora jest zwrócenie uwagi nie tylko na rzadziej dostrzegane płaszczyzny uzewnętrzniania się globalizacji takie jak polityka, ideologia i współpraca wojskowa, ale także na nowego rodzaju ponadlokalne więzi społeczne.

Opisywane zjawisko jest konsekwencją przede wszystkim rewolucji naukowo-tech-nicznej. Jej rezultatem są nowe technologie umożliwiające szybkie gromadzenie, przesyłanie i selekcjonowanie danych, co przyczynia się do rozwoju więzi między jednostkami, małymi i dużymi grupami społecznymi oraz instytucjami. Sytuacja taka rodzi także nowe wyzwania dla pracowników nauki. Coraz częściej tylko interdyscyplinarne podejście do badanego zjawiska umożliwia rzetelne poznanie jego istoty i specyfiki. Właśnie takie stanowisko badawcze połączyło zespół autorów niniejszego opracowania. W jego skład weszli głównie politolodzy, historycy i medioznawcy z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, innych uczelni akademickich oraz instytucji badawczych.

Przedmiotem zainteresowania politologii jest współczesne życie polityczne oraz procesy zapoczątkowane w przeszłości, które ciągle trwają. Politolodzy jednak korzystają z efektów badań historyków, ponieważ pozwalają one ukazać i wyjaśnić genezę instytucji oraz zjawisk zachodzących aktualnie w politycznej sferze życia społecznego, a także umożliwiają prognozowanie jego rozwoju. Ponieważ środki masowego przekazu, z przyczyn wyżej podniesionych, odgrywają coraz istotniejszą rolę w życiu dzisiejszych społeczeństw, wyniki badań medioznawców są także wykorzystywane w badaniach politologicznych i mają coraz większy wpływ na ich rezultaty.

Zobacz także:

Z DZIEJÓW POJĘĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W POLSCE XVIII-XX WIEK
Z DZIEJÓW POJĘĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W POLSCE XVIII-XX WIEK

TAJEMNICE ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU
TAJEMNICE ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU

NAUKOWE DZIEŁO PROFESORA GERARDA LABUDY
NAUKOWE DZIEŁO PROFESORA GERARDA LABUDY

KUCHARZ DOSKONAŁY SEKRETY KUCHMISTRZOWSKIE WOJCIECHA WIELĄDKI
KUCHARZ DOSKONAŁY SEKRETY KUCHMISTRZOWSKIE WOJCIECHA WIELĄDKI

W STOLICY PADYSZACHA
W STOLICY PADYSZACHA

SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1920-1949
SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1920-1949

W POSZUKIWANIU ZBROI DOSKONAŁEJ XIV W.
W POSZUKIWANIU ZBROI DOSKONAŁEJ XIV W.

AKTA SEJMIKOWE WOJEWÓDZTW POZNAŃSKIEGO I KALISKIEGO. LATA 1668-1675
AKTA SEJMIKOWE WOJEWÓDZTW POZNAŃSKIEGO I KALISKIEGO. LATA 1668-1675

KAZIMIERZ TYMIENIECKI
KAZIMIERZ TYMIENIECKI

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery