Księgarnia przy Fredry


SPOŁECZNY KONSTRUKTYWIZM A MATEMATYKA

SPOŁECZNY KONSTRUKTYWIZM A MATEMATYKA

ISBN: 83-232185-5-5
Autor: PIOTROWSKA E.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 477

Promocja   

Cena: 92.40 83.16 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

spis treści

ROZDZIAŁ I

Geneza społecznego konstruktywizmu. Twórcy i ośrodki badawcze

1. Rozbrat starej (tradycyjnej) i nowej (zmodernizowanej) filozofii matematyki

2. Paul Ernest jako współtwórca społecznego konstruktywizmu

3. Paula Ernesta "nowa filozofia matematyki"

4. Niektóre odłamy współczesnego konstruktywizmu

5. Geneza i twórcy radykalnego konstruktywizmu. Poglądy Ernsta von Glasers-felda

ROZDZIAŁ II

Społeczny konstruktywizm. Wpływy i zapożyczenia

1. Neopozytywizm a nauka i matematyka

2. Spuścizna Karla Poppera a społeczny konstruktywizm

3. Imre Lakatos a społeczny konstruktywizm

4. Filozofia matematyki Wittgensteina a społeczny konstruktywizm

5. Filozofia eksternalistyczna matematyki w ocenie społecznego konstruktywizmu

6. Poglądy Hilary'ego Putnama a społeczny konstruktywizm

7. Postmodernizm w ocenie społecznych konstruktywistów

8. Strukturalizm i poststrukturalizm o matematyce

9. Tradycja pitagorejsko-platońska a społeczny konstruktywizm

ROZDZIAŁ III

Polemiki fundamentalistów z fallibilistami a społeczny konstruktywizm

1. Alternatywność i fundamentalizm w matematyce

2. Absolutystyczny charakter matematyki

3. Społeczny konstruktywizm a logicyzm, formalizm oraz intuicjonizm

4. Obecność fallibilizmu w matematyce współczesnej

ROZDZIAŁ IV

Koncepcja wiedzy w społecznym konstruktywizmie

1. Dyskurs nad wiedzą w filozofii przed społecznym konstruktywizmem

2. Wiedza i nauka w ocenie oraz interpretacji społecznego konstruktywizmu

3. Zagadnienie "wiedzy milczącej"

4. Społeczno-historyczny charakter wiedzy

ROZDZIAŁ V

Matematyka w dyskursie społecznego konstruktywizmu

1. Filozofia i przedmiot matematyki

2. Epistemologia matematyki

3. Dylematy epistemologii społecznej

4. Odkrycie i konstrukcja a matematyka

5. Arbitralność i relatywizm w matematyce

6. Obiektywna i subiektywna wiedza matematyczna

7. Historia matematyki a społeczni konstruktywiści

8. Wartości i preferencje w matematyce

9. Abstrakcja i uogólnienie w matematyce

10. Prawda w matematyce

11. Doświadczenie matematyczne a świat zewnętrzny

12. Teoria i obiekt matematyczny

13. Struktura wewnętrzna matematyki

ROZDZIAŁ VI

Dowodzenie i kwaziempiryzm w matematyce społecznego konstruktywizmu

1. Meandry dowodzenia w matematyce a społeczny konstruktywizm

2. Zagadnienie kwaziempiryzmu a społeczny konstruktywizm

ROZDZIAŁ VII

Jeżyk, retoryka, metafora, i dyskurs w matematyce społecznego konstruktywizmu

1. Język matematyczny a społeczny konstruktywizm

2. Metafora w zrozumieniu społecznego konstruktywizmu

3. Dylematy retoryki a matematyka

4. Tekst i kontekst w interpretacji społecznego konstruktywizrnu

5. Dialog i konwersacja w matematyce

6. Dyskurs a społeczny konstruktywizm

ROZDZIAŁ VIII

Kwestia "wspólnoty matematyków"

1. Socjologia matematyki

2. Matematyka a procesy społecznej interakcji

3. Zagadnienie humanizacji matematyki

ROZDZIAŁ IX

Matematyka na przełomie tysiącleci a społeczny konstruktywizm

1. Matematyka a świat zewnętrzny w oczach społecznych konstruktywistów

2. Matematyka a społeczeństwo technologiczne

3. Matematyka a nauki przyrodnicze

4. "Era informatyczna" a społeczny konstruktywizm

5. Wizja rozwoju matematyki na przyszłość a "społeczeństwo ryzyka"

Refleksje końcowe

Bibliografia

Skorowidz osób

Zobacz także:

EUCKEN I MILCZENIE CZASU. Z HISTORII POLSKICH ODCZYTAŃ FILOZOFA NOBLISTY
EUCKEN I MILCZENIE CZASU. Z HISTORII POLSKICH ODCZYTAŃ FILOZOFA NOBLISTY

KULTURALNY BARBARZYŃCA FENOMENOLOGIA RADYKALNA MICHELA HENRYEGO JAKO FILOZOF.
KULTURALNY BARBARZYŃCA FENOMENOLOGIA RADYKALNA MICHELA HENRYEGO JAKO FILOZOF.

DZIAŁANIE, MORALNOŚĆ, PODMIOTOWOŚĆ WOKÓŁ MYŚLI THOMASA NAGELA
DZIAŁANIE, MORALNOŚĆ, PODMIOTOWOŚĆ WOKÓŁ MYŚLI THOMASA NAGELA


WRAŻLIWOŚĆ A PODMIOTOWOŚĆ TEORIA EMMANUELA LEVINASA I PRAKTYKA J.KORCZAKA

DUCH CZY ŻYCIE? STUDIA I SZKICE Z FILOZ. NIEMIECKIEJ
DUCH CZY ŻYCIE? STUDIA I SZKICE Z FILOZ. NIEMIECKIEJ

FILOZOFIA INFORMATYKI ANTOLOGIA
FILOZOFIA INFORMATYKI ANTOLOGIA

JAN PAWEŁ II W LABIRYNCIE CIAŁA
JAN PAWEŁ II W LABIRYNCIE CIAŁA

O RACJONALNOŚCI W NAUCE I W ŻYCIU SPOŁECZNYM
O RACJONALNOŚCI W NAUCE I W ŻYCIU SPOŁECZNYM

EUGENIKA
EUGENIKA

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery