Księgarnia przy Fredry


SPOŁECZNY KONSTRUKTYWIZM A MATEMATYKA

SPOŁECZNY KONSTRUKTYWIZM A MATEMATYKA

ISBN: 83-232185-5-5
Autor: PIOTROWSKA E.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 477

Promocja   

Cena: 92.40 83.16 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

spis treści

ROZDZIAŁ I

Geneza społecznego konstruktywizmu. Twórcy i ośrodki badawcze

1. Rozbrat starej (tradycyjnej) i nowej (zmodernizowanej) filozofii matematyki

2. Paul Ernest jako współtwórca społecznego konstruktywizmu

3. Paula Ernesta "nowa filozofia matematyki"

4. Niektóre odłamy współczesnego konstruktywizmu

5. Geneza i twórcy radykalnego konstruktywizmu. Poglądy Ernsta von Glasers-felda

ROZDZIAŁ II

Społeczny konstruktywizm. Wpływy i zapożyczenia

1. Neopozytywizm a nauka i matematyka

2. Spuścizna Karla Poppera a społeczny konstruktywizm

3. Imre Lakatos a społeczny konstruktywizm

4. Filozofia matematyki Wittgensteina a społeczny konstruktywizm

5. Filozofia eksternalistyczna matematyki w ocenie społecznego konstruktywizmu

6. Poglądy Hilary'ego Putnama a społeczny konstruktywizm

7. Postmodernizm w ocenie społecznych konstruktywistów

8. Strukturalizm i poststrukturalizm o matematyce

9. Tradycja pitagorejsko-platońska a społeczny konstruktywizm

ROZDZIAŁ III

Polemiki fundamentalistów z fallibilistami a społeczny konstruktywizm

1. Alternatywność i fundamentalizm w matematyce

2. Absolutystyczny charakter matematyki

3. Społeczny konstruktywizm a logicyzm, formalizm oraz intuicjonizm

4. Obecność fallibilizmu w matematyce współczesnej

ROZDZIAŁ IV

Koncepcja wiedzy w społecznym konstruktywizmie

1. Dyskurs nad wiedzą w filozofii przed społecznym konstruktywizmem

2. Wiedza i nauka w ocenie oraz interpretacji społecznego konstruktywizmu

3. Zagadnienie "wiedzy milczącej"

4. Społeczno-historyczny charakter wiedzy

ROZDZIAŁ V

Matematyka w dyskursie społecznego konstruktywizmu

1. Filozofia i przedmiot matematyki

2. Epistemologia matematyki

3. Dylematy epistemologii społecznej

4. Odkrycie i konstrukcja a matematyka

5. Arbitralność i relatywizm w matematyce

6. Obiektywna i subiektywna wiedza matematyczna

7. Historia matematyki a społeczni konstruktywiści

8. Wartości i preferencje w matematyce

9. Abstrakcja i uogólnienie w matematyce

10. Prawda w matematyce

11. Doświadczenie matematyczne a świat zewnętrzny

12. Teoria i obiekt matematyczny

13. Struktura wewnętrzna matematyki

ROZDZIAŁ VI

Dowodzenie i kwaziempiryzm w matematyce społecznego konstruktywizmu

1. Meandry dowodzenia w matematyce a społeczny konstruktywizm

2. Zagadnienie kwaziempiryzmu a społeczny konstruktywizm

ROZDZIAŁ VII

Jeżyk, retoryka, metafora, i dyskurs w matematyce społecznego konstruktywizmu

1. Język matematyczny a społeczny konstruktywizm

2. Metafora w zrozumieniu społecznego konstruktywizmu

3. Dylematy retoryki a matematyka

4. Tekst i kontekst w interpretacji społecznego konstruktywizrnu

5. Dialog i konwersacja w matematyce

6. Dyskurs a społeczny konstruktywizm

ROZDZIAŁ VIII

Kwestia "wspólnoty matematyków"

1. Socjologia matematyki

2. Matematyka a procesy społecznej interakcji

3. Zagadnienie humanizacji matematyki

ROZDZIAŁ IX

Matematyka na przełomie tysiącleci a społeczny konstruktywizm

1. Matematyka a świat zewnętrzny w oczach społecznych konstruktywistów

2. Matematyka a społeczeństwo technologiczne

3. Matematyka a nauki przyrodnicze

4. "Era informatyczna" a społeczny konstruktywizm

5. Wizja rozwoju matematyki na przyszłość a "społeczeństwo ryzyka"

Refleksje końcowe

Bibliografia

Skorowidz osób

Zobacz także:

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA TOM 9 / 2012
FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA TOM 9 / 2012

WOLUNTARYSTYCZNY DYNAMIZM
WOLUNTARYSTYCZNY DYNAMIZM

PERI HEMENEIAS
PERI HEMENEIAS

TELEEPISTEMOLOGIA ANALIZA ROZSZERZONYCH SYSTEMÓW POZNAWCZYCH
TELEEPISTEMOLOGIA ANALIZA ROZSZERZONYCH SYSTEMÓW POZNAWCZYCH

KANT A PROBLEM FILOZOFII RELIGII
KANT A PROBLEM FILOZOFII RELIGII


ZAKOCHANY MNICH

STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO W ŚWIETLE KONCEPCJI OGARNIAJĄCEGO...
STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO W ŚWIETLE KONCEPCJI OGARNIAJĄCEGO...

BIOETYKA CNÓT
BIOETYKA CNÓT

ETYKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ
ETYKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery