Księgarnia przy Fredry


STRUKTURA NORMY SANKCJONOWANEJ W PRAWIE KARNYM

STRUKTURA NORMY SANKCJONOWANEJ W PRAWIE KARNYM

ISBN: 83-232181-3-5
Autor: POHL Ł
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 283

Promocja   

Cena: 57.75 51.98 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wprowadzenie.................................................. 9
Rozdział I
Zawartość normatywna przepisu prawa karnego ........................ 19
§ 1. Normatywny i enuncjatywny charakter przepisów prawa karnego...... 19
§ 2. Poglądy na temat zawartości normatywnej przepisu prawa karnego
określającego typ czynu zabronionego zagrożonego karą............. 27
§ 2.1. Pogląd, według którego jedyną normą prawną zawartą we wskazanym przepisie prawa karnego jest norma sankcjonująca i jego reprezentatywne egzemplifikacje w wypowiedziach doktryny prawniczej - ogólna charakterystyka ........................... 27
§ 2.2. Pogląd, według którego jedną z norm prawnych zawartych we wskazanym przepisie prawa karnego jest norma sankcjonowana i jego reprezentatywne egzemplifikacje w wypowiedziach doktryny prawniczej - ogólna charakterystyka ....................... 48
§ 2.3. Stanowisko własne..................................... 55
Rozdział II
Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym...................... 62
§ 1. Założenia wstępne ......................................... 62
§ 2. Zakres normowania (dyspozycja) .............................. 68
§ 2.1. Uwagi ogólne......................................... 68
§ 2.2. Warunki wstępne, jakie w teorii prawa stawia się normowanemu
w normie prawnej zachowaniu............................ 68
§ 2.2.1. Warunek wykonalności czynu....................... 69
§ 2.2.2. Warunek dowolności czynu ......................... 80
§ 2.3. Sytuowanie znamion czynu zabronionego w stosownym dlań ze względów teoretycznoprawnych zakresie normy sankcjonowanej
- uwagi systematyzujące ................................ 88
§ 2.4. Szczegółowe zagadnienia związane z usytuowaniem poszczególnych znamion w zakresie normowania normy sankcjonowanej .... 89 § 2.4.1. Usytuowanie znamienia skutku w zakresie normowania normy sankcjonowanej - uzasadnienie stanowiska na tle analizy krytycznej .................................. 89
§ 2.4.2. Uzasadniona względem teoretycznoprawnym propozycja przeorientowania roli tzw. normatywnych podstaw obiektywnego przypisania skutku........................ 95
§ 2.4.3. Usytuowanie znamion podmiotowych w zakresie normowania normy sankcjonowanej - uzasadnienie stanowiska na
tle analizy krytycznej ............................. 110
§ 2.4.4. Odwzorowanie tzw. stadialnych i zjawiskowych form czynu
zabronionego w płaszczyźnie normatywnej............. 134
§ 2.4.4.1. Tak zwane stadialne formy czynu zabronionego . . . 135
§ 2.4.4.2. Tak zwane zjawiskowe formy czynu zabronionego . 139
§ 3. Zakres zastosowania (hipoteza)................................ 161
§ 3.1. Zakres zastosowania normy sankcjonowanej jako konieczny fragment jej struktury...................................... 162
§ 3.2. Adresat normy sankcjonowanej ........................... 165
§ 3.2.1. Uwagi kluczowe................................. 165
§ 3.2.2. Teoretycznoprawne podstawy odpowiedzialności karnej ekstra-
neusa za współdziałanie przy przestępstwie indywidualnym . . 171 § 3.3. Sytuacja, w której norma sankcjonowana znajduje zastosowanie
- ogólna charakterystyka tworzących ją elementów ............ 176
Rozdział III
Zagadnienie usytuowania tzw. kontratypu i jego zaprzeczenia w prawnokarnej
strukturze normatywnej........................................... 178
Rozdział IV
O zbiegu przepisów ustawy i zbiegu przestępstw z punktu widzenia jednoczy-
nowego i wieloczynowego zbiegu przekroczonych norm sankcjonowanych .... 202
§ 1. Uwagi wstępne............................................ 202
§ 2. Zbieg przepisów ustawy..................................... 203
§ 3. Zbieg przestępstw.......................................... 223
§ 3.1. Uwagi ogólne......................................... 223
§ 3.2. Analiza normatywna poszczególnych konstruktów doktryny prawniczej zaliczanych do zbiegu przestępstw.................... 227
§ 3.2.1. Tak zwane przestępstwa zbiorowe ................... 227
§ 3.2.2. Tak zwane przestępstwa złożone..................... 228
§ 3.2.3. Tak zwane przestępstwa dwuaktowe.................. 231
§ 3.2.4. Tak zwane przestępstwa wieloodmianowe ............. 231
§ 3.2.5. Przestępstwa, przy których regułą jest ich jednorazowe
popełnienie wielokrotnym zachowaniem............... 235
§ 3.2.6. Tak zwane przestępstwa o sumarycznie określonych przedmiotach ....................................... 238
§ 3.2.7. Tak zwane przestępstwo ciągłe (art. 12 k.k.)............. 239
§ 3.2.8. Tak zwany ciąg przestępstw (art. 91 k.k.)............... 249
§ 3.2.9. Tak zwany typowy zbieg przestępstw . ................ 261
Podsumowanie.................................................. 262
Bibliografia .................................................... 265
The strucrure of the sanctioned legał norm in penal law. General problems
(Summary)..................................................... 281

Zobacz także:

PRAWNOKARNA OCHRONA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRAWNOKARNA OCHRONA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRZEDAWNIENIE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
PRZEDAWNIENIE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM


PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO 1/2019

SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW WEWNĄTRZ UNII EUROPEJSKIEJ
SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW WEWNĄTRZ UNII EUROPEJSKIEJ


KLAUZULA PORZĄDKU PUBLICZNEGO

WYBRANE PROBLEMY KARY I KARALNOŚCI
WYBRANE PROBLEMY KARY I KARALNOŚCI

ARCHIWA WYODRĘBNIONE WYBÓR PRZEPISÓW Z LAT 2000-2011
ARCHIWA WYODRĘBNIONE WYBÓR PRZEPISÓW Z LAT 2000-2011


EWOLUCJA INSTYTUCJI MAŁŻEŃSTWA

GENEZA I HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
GENEZA I HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery