Księgarnia przy Fredry


O PEDAGOGICE NADZIEI. FASCYNACJE I ASOCJACJE AKSJOLOGICZNE

O PEDAGOGICE NADZIEI. FASCYNACJE I ASOCJACJE AKSJOLOGICZNE

ISBN: 83-232174-2-8
Autor: FRĄCKOWIAK T.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 311

Promocja   

Cena: 57.75 51.98 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wstęp, czyli życie po socjalizmie. Refleksja o syntezie trzech czasów .................. 5
Rozdział pierwszy
Człowiek w perspektywie filozofii nauk o edukacji ............................................ 23
1. Ja - Człowiek, czyli u korzeni problemu istnienia przez wychowanie...... 23
2. Na rozstaju dróg myślenia o naturze człowieka ........................................... 24
3. Boecjusz, persona est raiionalis naturae subsłantis i kwestia nowego człowieka ............................................................................................................ 29
4. Obecność przez wychowanie jako zadanie pedagogiczne........................... 37
5. Istota pytań egzystencjalnych a pojęcie bliźniego......................................... 41
Rozdział drugi
Wychowanie, pedagogika społeczna i religijna ..................................................... 43
1. Kryteria i definicje kierunku, nurtu i dziedziny. Trzy tendencje klasyfikacyjne: logiczno-formalistyczna, humanistyczna i uniwersalistyczna ......... 43
2. Kwestia trzech pedagogik. Słów kilka o pedagogice religijnej.................... 47
3. O edukacyjnej i pomocowej ofercie trzech pedagogik ................................. 51
4. Trzy ideologie wychowania, drogi i dopełniająca orientacja współczesnej pedagogii religijnej ............................................................................................ 64
5. Pedagogika religijna, wychowanie chrześcijańskie i człowieczeństwo...... 68
Rozdział trzeci
O losie, początku i wędrowaniu................................................................................ 75
1. Derek, hodos, via................................................................................................... 75
2. Pytanie o los i pedagogię.................................................................................. 79
3. Pedagogiczna pointa ......................................................................................... 90
4. Drogi i przystanki życia: dokąd i ku czemu kroczą ludzie?......................... 95
5. Na rozdrożach. Drogi słowa i drogi czynu .................................................... 99
6. Maksyma Koheleta, Szekspir, filozoficzna koncepcja życia i Heidegger.... 103
7. W stronę człowieczeństwa absolutnego..........................................................105
Los w masce albo socjalizacja i człowiek w teatrze życia ..................................... 111
1. Mojry, parki, nić i droga życia ludzkiego. W stronę antropologii edukacji
i teatru życia ....................................................................................................... 111
2. Dramaturgia współczesnego teatru życia a socjalizacja............................... 114
3. Kakia i arete .......................................................................................................... 116
4. Społeczne narodziny człowieka: u początku wędrówki przez czas i przestrzeń życia ......................................................................................................... 120
5. O potrzebie instytucjonalizacji wychowania dziecka i przeciw złemu losowi .................................................................................................................. 125
6. Szkic do socjalizacyjnego tryptyku. Od Erosa do Eskulapa i w stronę Tanatosa............................................................................................................... 132
7. Pomiędzy dzieciństwem a czasem podrostka ............................................... 140
8. Młodość, wolność odpowiedzialna i stanowisko św. Tomasza .................. 143
9. Quo vadis, homo viator?....................................................................................... 147
Rozdział piąty
Starość, przemijanie i ponadczasowy wymiar egzystencji albo poza czasem
i poza przestrzenią ....................................................................................................... 151
1. Między pragnieniem a spełnieniem................................................................ 151
2. O definicjach starości......................................................................................... 153
3. Kultura, ciało i starość....................................................................................... 158
4. Starość i porządek społeczny. Kilka uwag o śmierci społecznej ................. 166
5. Wychowanie i kontrowersyjna nieśmiertelność............................................ 169
6. Krzyż, śmierć i nadzieja.................................................................................... 173
7. Dylematy inkluzjonizmu .................................................................................. 183
8. Śmierć jak ramiona krzyża ............................................................................... 185
9. Stat crus volvitur orbis......................................................................................... 188
10. Szkic do portretu wartościowego człowieka ................................................. 193
11. Słowa nadziei..................................................................................................... 195
Rozdział szósty
Los ex se natusa i powojenna Apokalipsa polska .................................................. 199
1. Nadzieja i koloryt aksjologicznej niepewności .............................................. 199
2. Dwa światy Guliwera i apokaliptyczna refleksja.......................................... 202
3. Brzemię wątłej kondycji społecznej ex se natusa, przypadek stratyfikacyjny
i kwestia wolności.............................................................................................. 203
4. Równościowa utopia i zniewolenie do posłuszeństwa ................................ 209
5. Ex se natus w świecie utopii i mitu społecznej odnowy................................ 215
6. Kwestia odrodzenia wartości uczestnictwa społecznego............................. 219
7. Między wiarą, nadzieją a pewnością życiowych racji integralnej wizji osoby ludzkiej w nowej Polsce......................................................................... 221
8. Ex se natus i terapia okaleczonego człowieczeństwa..................................... 224
9. Otwarte społeczeństwo i harmonia życia ...................................................... 234
10. Antidotum na los ex se natusa .......................................................................... 235
11. Być w drodze i polskie theatrum ceremoniale. Ku pedagogii innej drogi człowieka............................................................................................................ 237
Rozdział siódmy
Polski liberalizm i męstwo bycia. Pytania o niepewność nowego czasu........... 245
1. Prawdopodobieństwo strachu przed strachem............................................ 245
2. Postmodernizm jako społeczna ideologia neoliberalizmu.......................... 247
3. Społeczna zgoda na nienormalność i złudzenie bez przyszłości................ 248
4. Zapomniane instynkty życia i codzienność bez wartości............................ 249
5. Marginalizacja egzystencji jako błądzenie po bezdrożach człowieczeństwa ............................................................................................... 250
6. Przemycanie ukrytego życia i zastarzały gniew........................................... 254
7. Uczestnictwo w projekcie nadzieja. Obawy i niepokoje.............................. 257
8. Matryca polskiej globalnej zmiany i pięć idei wspólnych wolnym ludziom .............................................................................................................. 259
9. Hipoteza Ernesta Blocha - człowiek ukryty przed samym sobą?.............. 263
10. Ojczyzna tożsamości i kwestia demokracji „lokalnej"................................. 272
11. Utylitarny dylemat Hioba, sumienie Samarytanina i fetysz administrowania biedą .................................................................................... 279
12. Antynomie ziemi odmowy, miłosierdzie i humanistyczny personalizm . 285
Zakończenie. Wiara i nadzieja w perspektywie odrodzenia człowieka ................ 287
Bibliografia..................................................................................................................... 295
On the pedagogy of hope. The axiological fascinations and associations
(Summary).............................................................................................................. 305

Zobacz także:


PEDAGOGIKA SZKOŁY WYŻSZEJ W DRUGIEJ DEKADZIE

W SŁUŻBIE NAUKI, WYCHOWANIA I WARTOŚCI. SZKICE BIOGRAFICZNE O LUBELSKIM....
W SŁUŻBIE NAUKI, WYCHOWANIA I WARTOŚCI. SZKICE BIOGRAFICZNE O LUBELSKIM....

TOŻSAMOŚĆ I EDUKACJA SPOŁECZNE KONSTRUKCJE I REPREZENTACJE
TOŻSAMOŚĆ I EDUKACJA SPOŁECZNE KONSTRUKCJE I REPREZENTACJE

EDUKACJA MENEDŻERSKA W SPOŁECZEŃSTWIE WSPÓŁCZESNYM
EDUKACJA MENEDŻERSKA W SPOŁECZEŃSTWIE WSPÓŁCZESNYM

INNOWACJE I METODY TOM I W KRĘGU TEORII I PRAKTYKI
INNOWACJE I METODY TOM I W KRĘGU TEORII I PRAKTYKI


WYBRANE TECHNIKI MANUALNE WSPOMAGAJĄCE TERAPIĘ USTNOTWARZOWĄ

DWA PARADYGMATY MYŚLENIA O EDUKACJI I JEJ REFORMACH: PEDAGOGICZNY
DWA PARADYGMATY MYŚLENIA O EDUKACJI I JEJ REFORMACH: PEDAGOGICZNY

EDUKACJA PRZYRODNICZA W PRZEDSZKOLU
EDUKACJA PRZYRODNICZA W PRZEDSZKOLU

KOMUNIKACJA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻ WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI SPOŁ.
KOMUNIKACJA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻ WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI SPOŁ.

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery