Księgarnia przy Fredry


KOMPETENCJE MENEDŻERA A RELACJE MIĘDZYPRACOWNICZE W ORGANIZACJI UCZĄCEJ

KOMPETENCJE MENEDŻERA A RELACJE MIĘDZYPRACOWNICZE W ORGANIZACJI UCZĄCEJ

ISBN: 83-232-2328-3
Autor: BARTKOWIAK M.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 270

Promocja   

Cena: 35.28 31.75 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Introduction

ROZDZIAŁ 1
Ponowoczesna rzeczywistość jako nowy kontekst działania menedżera w organizacji
1.1. Społeczeństwo informacyjne podstawą funkcjonowania organizacji uczącej się
1.2. Zasoby ludzkie - strategiczny kapitał organizacji
1.3. Lider przyszłości
1.4. Współczesna organizacja w procesie uczenia się

ROZDZIAŁ 2
Edukacja ustawiczna w kontekście ponowoczesności i jej konsekwencje w polityce personalnej
2.1. Edukacja ustawiczna a ponowoczesność
2.2. Zarządzania zasobami ludzkimi w gospodarce rynkowej
2.3. Rola funkcji personalnej w organizacji
2.4. Menedżer we współczesnej organizacji

ROZDZIAŁ 3
Relacje miedzypracownicze w organizacji uczącej się a model kompetencyjny menedżera w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
3.1. Stosunki pracy i jej znaczenie w organizacjach
3.2. Kierowanie zespołami pracowniczymi w procesie kształtowania relacji międzyludzkich
3.3. Komunikacja interpersonalna wyznacznikiem atmosfery w miejscu pracy
3.4. Motywowanie pracowników a zadowolenie z pracy
3.5. Szkolenia i doskonalenie kadry pracowniczej w organizacji
3.6. Kompetencje i umiejętności - wyjaśnienia definicyjne
3.7. Teoretyczny model kompetencyjny menedżera w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

ROZDZIAŁ 4
Metodologiczne podstawy badań
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze
4.4. Organizacja i przebieg badań
4.5. Charakterystyka grupy badawczej: cechy społeczno-demograficzne badanych

ROZDZIAŁ 5
Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi - wyniki badań
5.1. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w badanych organizacjach
5.2. Podsumowanie materiału badawczego dotyczącego dobrych praktyk w kontekście metodologii badań

ROZDZIAŁ 6
Ocena funkcjonowania współczesnej organizacji, kompetencje menedżerskie a relacje miedzypracownicze w świetle przeprowadzonych badań
6.1. Postrzeganie organizacji uczącej się w świetle wyników badań
6.2. Czynniki determinujące relacje miedzypracownicze w organizacji
6.3. Kompetencje menedżerów średniego szczebla w opinii badanych
6.4. Rozwój zawodowy pracowników badanych organizacji
6.5. Elementy motywujące pracowników badanych organizacji
6.6. Ocena systemów szkoleniowych w świetle badań
6.7. Ocena systemów motywacyjnych w świetle badań
6.8. Kierunki zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w opinii badanych

ROZDZIAŁ 7
Wskazania dotyczące usprawnienia funkcjonowania organizacji w obszarze polityki personalnej oraz kompetencji menedżerskich w kierunku poprawy relacji miedzypracowniczych

ROZDZIAŁ 8
Wnioski końcowe z przeprowadzonych badań

BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI

SPIS SCHEMATÓW, WYKRESÓW I TABEL

The manager's competence and the interrelations between the employees in a learning organization (Summary)

Zobacz także:


ZWIEDZENI PRZEZ PRZYPADEK

CZŁOWIEK NA POGRANICZACH INTERDYSCYPLIN. ASPEKTY SPOŁECZNO-KULTUROWEGO FUNKCJ.
CZŁOWIEK NA POGRANICZACH INTERDYSCYPLIN. ASPEKTY SPOŁECZNO-KULTUROWEGO FUNKCJ.

ROZUMOWANIE SYLOGISTYCZNE LUDZI DOROSŁYCH
ROZUMOWANIE SYLOGISTYCZNE LUDZI DOROSŁYCH


TRENING JAGUARA.OBUDŹ W SOBIE PEWNOŚĆ

MAPY POZNAWCZE W PROCESIE TRANZYCJI ROZWOJOWEJ Z EDUKACJI ZAWODOWEJ DO PRACY
MAPY POZNAWCZE W PROCESIE TRANZYCJI ROZWOJOWEJ Z EDUKACJI ZAWODOWEJ DO PRACY

MIT JUNGA
MIT JUNGA

PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA
PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA


MYŚLENIE MAGICZNO-MITYCZNE A SCHIZOFRENIA

WYCHOWANIE NAJTRUDNIEJSZA ZE SZTUK
WYCHOWANIE NAJTRUDNIEJSZA ZE SZTUK

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery