Księgarnia przy Fredry


CZŁOWIEK PRZEMIENIONY

CZŁOWIEK PRZEMIENIONY

ISBN: 83-232-1987-3
Autor: JEWDOKIMOW D.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 239

Promocja   

Cena: 31.92 28.73 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wstęp ..................................................................................................................................... 7
Część Pierwsza
ZWIĄZEK SZTUKI I RELIGII W TWÓRCZOŚCI FIODORA M. DOSTOJEWSKIEGO
Rozdział 1. Refleksja estetyczna i estetyka dzieł F.M. Dostojewskiego .................. 19
1.1. Metafizyka ugruntowana w estetyce.......................................................................... 19
1.2. Pytanie o istotę piękna.................................................................................................. 25
1.3. Rozważania wokół problemu sztuki i jej powołania................................................ 36
1.4. „Realizm w wyższym sensie" ..................................................................................... 40
1.5. Dysonansowość kultury............................................................................................... 49
1.6. Estetyka dysonansu ...................................................................................................... 53
1.7. „Trzeci" w dialogu - Michaiła Bachtina koncepcja poetyki dzieł Dostojewskiego . 55
Rozdział 2. Ikonograficzna wizja świata w twórczości F.M. Dostojewskiego........ 62
2.1. Znaczenie i treść ikony w tradycji Kościoła Wschodniego. Podstawy teologiczne .............................................................................................................................. 63
2.1.1. Dogmatyczne podstawy ikony ......................................................................... 63
2.1.2. Akt kontemplacji ikony ..................................................................................... 65
2.1.3. Idea „odzwierciedlenia praprzyczyny" Pseudo-Dionizego Areopagity .... 67
2.1.4. Symbol w przedstawieniach ikonograficznych.............................................. 69
2.1.5. Podstawowe zasady ikonopisarstwa ............................................................... 72
2.2. Relacja między językiem ikony a językiem powieści Dostojewskiego .................. 73
2.2.1. Instrumentarium porównań intersemiotycznych .......................................... 75
2.2.2. Ograniczenia metody semiotycznej ................................................................. 76
2.2.3. Teologia ikony, hermeneutyka i fenomenologia jako metody uzupełniające .................................................................................................................. 78
2.3. Przedstawienia ikonograficzne a kreacja świata w powieściach F.M. Dostojewskiego .............................................................................................................................. 80
2.3.1. Fizyczna obecność ikony w dziele Dostojewskiego....................................... 81
2.3.1.1. Dziewczyna z obrazem ........................................................................ 81
2.3.1.2. „Dwie połówki" Wiersiłowa ............................................................... 83
2.3.1.3. Rewolucjoniści - obrazoburcy............................................................. 85
2.3.2. Ikonograficzna wizja świata.............................................................................. 87
2.3.2.1. Sąd Ostateczny........................................................................................ 88
2.3.2.2. Zstąpienie do Otchłani ............................................................................ 93
2.3.3. Ikonograficzna kreacja postaci.......................................................................... 95
2.3.3.1. „Cicha Sonia" ........................................................................................ 95
2.3.3.2. „Maska" Stawrogina ............................................................................ 100
Część Druga
RELACJA BÓG - CZŁOWIEK W TWÓRCZOŚCI F.M. DOSTOJEWSKIEGO
Rozdział 1. Człowiek tematem twórczości Fiodora M. Dostojewskiego ................. 109
1.1. Dusza ludzka jako przedmiot opisu literackiego ..................................................... 109
1.2. Krytyka pozytywistycznego modelu człowieka....................................................... 115
1.3. Podstawy antropologii prawosławnej........................................................................ 124
Rozdział 2. Poznanie Boga w porządku rozumu i wiary ............................................ 133
2.1. Teologia i mistyka ......................................................................................................... 133
2.2. Granice rozumu...............:............................................................................................. 134
2.2.1. Rozum Euklidesowy .......................................................................................... 137
2.2.2. Czekając na cud .................................................................................................. 139
2.2.3. Wiedza jako grzech ............................................................................................ 144
2.2.4. „Człowiek podziemny" - od filozofii tragedii ku filozofii nadziei.............. 148
Rozdział 3. „Kardiocentryczna" koncepcja człowieka w twórczości F.M. Dosto-
jewskiego........................................................................................................ 153
3.1. Serce jako centrum życia duchowego......................................................................... 153
3.2. Serce polem walki Boga z diabłem ............................................................................. 158
3.3. Głos serca i sumienie..................................................................................................... 162
3.4. Spowiedź serca .............................................................................................................. 167
3.5. Pozycja Boga w sytuacji spowiedniczej...................................................................... 172
3.6. „Królestwo Boże" - doświadczenie i wyobrażenie .................................................. 176
Rozdział 4. Człowiek przemieniony............................................................................... 180
4.1. Pośrednik na drodze ku Bogu ..................................................................................... 180
4.1.1. Postać Sofii........................................................................................................... 180
4.1.2. Dziecko ................................................................................................................ 194
4.2. Cud nawrócenia ............................................................................................................ 207
4.2.1. Doświadczenie mistyczne i życie mistyczne w tradycji Kościoła Wschodniego ..................................................................................................................... 208
4.2.2. Cechy doświadczenia mistycznego ................................................................. 211
4.2.3. Cud nawrócenia w powieściach F.M. Dostojewskiego ................................. 217
Zakończenie .......................................................................................................................... 227
Bibliografia ............................................................................................................................ 232
The transfigured man. Fyodor M. Dostoevsky and the tradition of the Orthodox
Church (S u m m a r y) ......................................................................................................... 238

Zobacz także:

CHIŃSKA KULTURA SYMBOLICZNA JEJ WSPÓŁCZ. METAMORFOZY W LITERATURZE , TEATRZE
CHIŃSKA KULTURA SYMBOLICZNA JEJ WSPÓŁCZ. METAMORFOZY W LITERATURZE , TEATRZE

SEMIOTYCZNE WYMIARY CODZIENNOŚCI
SEMIOTYCZNE WYMIARY CODZIENNOŚCI

KULTUROZNAWSTWO, CZYLI WPROWADZENIE DO KULTURY PONOWOCZESNEJ
KULTUROZNAWSTWO, CZYLI WPROWADZENIE DO KULTURY PONOWOCZESNEJ


PAMIĘĆ-HISTORIA-TOŻSAMOŚĆ

TEATR MOŻE BYĆ W BYLE KĄCIE
TEATR MOŻE BYĆ W BYLE KĄCIE


PRZESTRZEŃ W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ TOM 1


SACRUM I PRZEMOC

POLSKIE LEGENDY MIEJSKIE. STUDIUM I MATERIAŁY
POLSKIE LEGENDY MIEJSKIE. STUDIUM I MATERIAŁY

WIĘCEJ NIŻ OBRAZ PRZESTRZENIE WIZUALNE
WIĘCEJ NIŻ OBRAZ PRZESTRZENIE WIZUALNE

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery