Księgarnia przy Fredry


POZNAŃSKA PEDAGOGIKA SPECJALNA TRADYCJE OSIĄGNIĘCIA PERSPEKTYWY

POZNAŃSKA PEDAGOGIKA SPECJALNA TRADYCJE OSIĄGNIĘCIA PERSPEKTYWY

ISBN: 83-232-1692-4
Autor: DYKCIK W.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 356

Promocja   

Cena: 57.75 51.98 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wstęp (Władysław Dykcik, Andrzej Twardowski)....................... 7

Część I

POMIĘDZY TRADYCJĄ A DNIEM DZISIEJSZYM

Irena Obuchowska, Pedagogika specjalna: drogi nadziei.................. 19
Andrzej Twardowski, Znaczenie działalności naukowej profesor Ireny Obu-
chowskiej dla rozwoju pedagogiki specjalnej........................ 31
Władysław Dykcik, Lokalno-regionalne uwarunkowania rozwoju poznańskiej
pedagogiki specjalnej w zakresie wzajemnej współpracy teorii z praktyką . 43
Aleksandra Maciarz, Przemiany pedagogiki specjalnej w ostatnim trzydziestoleciu (1975-2005)............................................ 85
Aniela Korzon, Interdyscyplinarny charakter rehabilitacji niepełnosprawnych . 89
Łukasz Orylski, Wielowymiarowość zjawiska niepełnosprawności........... 95
Krystyna D. Rzedzicka, Pomaganie Innemu - misja czy umiejętność ......... 109
Franciszek Wojciechowski, Wzrastanie ku dorosłości. Kontekst niepełnosprawności człowieka.............................................. 119
Krystyna Barłóg, Empatia dzieci z „trudnościami" w edukacji wczesnoszkolnej . 131
Krystyna Błachnio, System studiowania logopedii na stacjonarnych i zaocznych
kierunkach pedagogiki........................................ 145
Ilona Grinczelis, Młodość, podmiotowość, umiejętność uczenia się od innych -
perspektywy poznańskiej pedagogiki specjalnej ...................... 153
Beata Tylewska-Nowak, Wczesna dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną ............................................... 159
Dorota Potejko, Programowe zadania realizowane przez pełnomocnika prezydenta miasta Poznania na rzecz osób niepełnosprawnych .............. 167

Część II

OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Monika Karwacka, Stereotypy w myśleniu o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.......................................... 187
Matylda Pachowicz, Możliwości zmiany stereotypu osoby niepełnosprawnej intelektualnie .................................................. 197
Magdalena Grutz, Partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo w doświadczeniach własnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz relacjach otoczenia społecznego - zarys projektu badawczego .................. 217
Anna Drozdowicz, Badanie jakościowe stosunków interpersonalnych na gruncie
pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ................. 231
Anna Jakoniuk-Diallo, Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dziecka z zaburzeniami rozwoju.......................................... 241
Maria P. Stasiakiewicz. Wykorzystanie bodźców prototypowych w inspirowaniu
twórczej aktywności rysunkowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną . . . 251
Hanna Kubiak, Karanie dzieci o zaburzonym rozwoju .................... 275
Marzena Buchnat, Wpływ cukrzycy na rozwój i funkcjonowanie dziecka...... 285
Małgorzata Cichecka-Wilk, Otyłości można „nauczyć" - pedagogiczne aspekty
kształtowania zachowań żywieniowych u dzieci ..................... 303
Aneta Wojciechowska, Koncepcje autyzmu i problemy diagnostyczne - przegląd
literatury.................................................. 309
Maciej Sieradzki, Jan Dziedńc -dorobek życia.......................... 327
Stanisław Gromadziński, Osobiste reminiscencje ze współpracy nauczyciełi szkół
specjalnych i naukowców - pedagogów specjalnych .................. 337
Edmund Oses, Osiągnięcia w procesie rehabilitacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach........................ 341
Magdalena Wodzik, Przeżycia i doświadczenia matki dziecka z autyzmem..... 353

Zobacz także:

WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI I PRZYSZŁOŚCI
WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

CZŁOWIEK W PUŁAPCE PROBLEMÓW
CZŁOWIEK W PUŁAPCE PROBLEMÓW

EDUKACJA MNIEJSZOŚCI RASOWYCH I ETNICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH
EDUKACJA MNIEJSZOŚCI RASOWYCH I ETNICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH U DZIECI Z USZKODZENIAMI
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH U DZIECI Z USZKODZENIAMI

FUNKCJONALNOŚĆ EDUKACYJNA ŚWIATÓW WIRTUALNYCH
FUNKCJONALNOŚĆ EDUKACYJNA ŚWIATÓW WIRTUALNYCH

SOCJOPEDAGOGIKA STUDIA - SZKICE REFLEKSJE - WSPOMNIENIA
SOCJOPEDAGOGIKA STUDIA - SZKICE REFLEKSJE - WSPOMNIENIA


KRAINA KREATYWNOŚCI WARSZTAT TWÓRCZEGO PEDAGOGA W PRACY Z DZIEĆMI

MATKI ZABÓJCZYNIE. TEORETYCZNO- METODOLOGICZNY MODEL BADAŃ...
MATKI ZABÓJCZYNIE. TEORETYCZNO- METODOLOGICZNY MODEL BADAŃ...

SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I KULTUROWE UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYNIKÓW..
SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I KULTUROWE UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYNIKÓW..

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery