Księgarnia przy Fredry


KONCEPCJA AKTU PRAWA WEWNĘTRZNEGO KONSTYTUCJI RP

KONCEPCJA AKTU PRAWA WEWNĘTRZNEGO KONSTYTUCJI RP

ISBN: 83-232-1681-9
Autor: PŁOWIEC W.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 178

Promocja   

Cena: 26.25 23.63 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wykaz skrótów..................................................
Wstęp......................................................... 9
Rozdział I. Podstawowe założenia koncepcji źródeł prawa w Konstytucji RP . . 11
Rozdział II. Pojęcie aktu normatywnego.............................. 24
1. Pojęcie aktu normatywnego w polskich tekstach prawnych............ 24
2. Sposoby pojmowania aktu normatywnego w polskiej literaturze prawniczej
oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego..................... 35
Rozdział III. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w polskiej literaturze prawniczej przed uchwaleniem Konstytucji RP ......................... 47
1. Wprowadzenie ............................................. 47
2. Charakter prawny aktu prawa wewnętrznego ...................... 47
3. Adresaci norm aktu prawa wewnętrznego......................... 50
4. Przedmiot regulacji aktu prawa wewnętrznego ..................... 53
5. Podstawa prawna aktu prawa wewnętrznego....................... 54
6. Ogłaszanie aktu prawa wewnętrznego............................ 57
7. Kontrola legalności aktu prawa wewnętrznego...................... 58
Rozdział IV. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego przed uchwaleniem Konstytucji RP........................... 61
1. Wprowadzenie ............................................. 61
2. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego . . 62
3. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.......................................... 67
4. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ................................................. 70
5. Wnioski................................................... 74
Rozdział V. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na podstawie przepisów Konstytucji RP ........................................... 76
1. Wprowadzenie ............................................. 76
2. Formy aktu prawa wewnętrznego............................... 77
3. Podmioty kompetentne do wydawania aktu prawa wewnętrznego ...... 79
4. Przedmiot regulacji i adresaci norm aktu prawa wewnętrznego ......... 82
5. Podstawa prawna aktu prawa wewnętrznego....................... 86
6. Przekazywanie kompetencji do wydawania aktu prawa wewnętrznego ... 94
7. Zakaz wydawania decyzji na podstawie aktu prawa wewnętrznego ..... 95
8. Kontrola zgodności aktu prawa wewnętrznego z powszechnie obowiązującym prawem............................................... 98
9. Ogłaszanie aktu prawa wewnętrznego ........................... 102
Rozdział VI. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na przykładzie wydanych po wejściu w życie Konstytucji RP uchwał Rady Ministrów oraz
wybranych zarządzeń ......................................... 109
1. Przedmiot badań ........................................... 109
2. Charakterystyka uchwał Rady Ministrów wydanych po wejściu w życie Konstytucji RP ............................................. 114
3. Charakterystyka wybranych zarządzeń wydanych po wejściu w życie Konstytucji RP ................................................ 116
4. Wnioski .................................................. 122
Zakończenie.................................................... 128
Tabele z wynikami badań.......................................... 143
Wykaz analizowanych uchwał i zarządzeń............................. 153
Wykaz powoływanych tekstów prawnych ............................. 166
Wykaz powoływanych orzeczeń............... ...................... 167
Wykaz powoływanej literatury...................................... 171
The Concept of Internal Normative Act in the Constitution of the Republic of
Poland (Summary)............................................ 177

Zobacz także:

REFORMY PRAWA KARNEGO
REFORMY PRAWA KARNEGO

FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ ASPEKTY INSTYTUCJONALNE I PRAWNE
FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ ASPEKTY INSTYTUCJONALNE I PRAWNE


CONSTITUTIONAL BARRIERS TO THE APPLICABILITY OF PRIVATE LAW IN THE

JÓZEF WEYSSENHOFF - POLITYK, PRAWNIK LEGISLATOR CZASÓW OŚWIECENIA
JÓZEF WEYSSENHOFF - POLITYK, PRAWNIK LEGISLATOR CZASÓW OŚWIECENIA


O WŁADZY NAJWYŻSZEJ

STANDARDY DOBREJ ADMINISTRACJI W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
STANDARDY DOBREJ ADMINISTRACJI W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM


PRAWO KARNE LAST MINUTE WYDANIE 6

SAMORZĄD TERYTORIALNY: WYBORY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GOSPODARKA...
SAMORZĄD TERYTORIALNY: WYBORY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GOSPODARKA...

PREAMBUŁY AKTÓW NORMATYWNYCH ZNACZENIE I ZESTAWIENIE
PREAMBUŁY AKTÓW NORMATYWNYCH ZNACZENIE I ZESTAWIENIE

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 zł



Newsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery