Księgarnia przy Fredry


TRAKTAT USTANAWIAJĄCY KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY W PORÓWNANIU Z KONTYTUCJAMI

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY W PORÓWNANIU Z KONTYTUCJAMI

ISBN: 83-232-1670-3
Autor: BIELAWSKA A.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 267

Promocja   

Cena: 36.75 33.08 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wstęp
Rozdział I. Religia, wyznanie i światopogląd
1. 1. Preambuły
1. 1. 1. Preambuły z wartościami chrześcijańskimi
1. 1. 2. Preambuły neutralne światopoglądowo
1. 1. 3. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
1. 2. Państwa Unii Europejskiej a status Kościołów
1. 2. 1. Status Kościoła w państwach określanych jako wyznaniowe.
1. 2. 2. Status Kościoła w państwach neutralnych światopoglądowo
o modelu przyjaznego rozdziału
1. 2. 3. Status Kościoła a model ostrej separacji (zdecydowanej opozycji)
1. 2. 4. Status Kościoła w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla
Europy
1. 3. Wartości chrześcijańskie i religia
1. 3. 1. Konstytucje narodowe a wolność obywateli w zakresie wyznawanej religii, wolność wiary i wykonywania praktyk religijnych
1. 3. 2. Wolność myśli, sumienia i wyznania w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy
Rozdział II. Podstawowe prawa i wolności jednostki
2. 1. Podstawowe prawa i wolności w konstytucjach państw członkowskich Unii
2. 2. Konstytucje narodowe odwołujące się do praw i wolności człowieka i obywatela
2. 3. Konstytucje państw członkowskich Unii przywołujące niezbywalne i nienaruszalne prawa człowieka
2. 4. Prawa i wolności w Unii Europejskiej
2. 5. Równość i wolność obywateli bez względu na wyznawaną religię
2. 5. 1. Równość wobec ustaw i prawa bez względu na religię i wy
znanie
2. 5. 2. Dyskryminacja i prześladowanie z powodu wyznania
2. 5. 3. Równość i wolność bez względu na wyznanie oraz niedyskryminacja w Traktacie
2. 6. Konstytucje narodowe przywołujące Europejską Konwencję Praw
Człowieka
2. 7. Konstytucje narodowe przywołujące Powszechną Deklarację Praw
Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
2. 8. Prawa człowieka i podstawowe wolności zawarte w umowach
międzynarodowych
Rozdział III. Podstawowe konstytucyjne zasady ustrojowe
3. 1. Forma rządu
3. 2. Struktura terytorialno-administracyjna
3. 2. 1. Państwa unitarne
3. 2. 2. Państwa złożone
3. 3. Reżim polityczny
3. 3. 1. Zasad suwerenności narodu
3. 3. 2. Zasada państwa prawnego (zasada praworządności)
3. 3. 3. Zasada trójpodziału i równoważenia się władz
Rozdział IV. Podstawowe zasady konstytuujące Unię Europejską w świetle Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
4. 1. Unia Europejska a państwa członkowskie
4. 1. 1. Kompetencje Unii Europejskiej
4. 1. 2. Wzmocniona współpraca
4. 2. Demokracja a Unia Europejska
4. 2. 1. Obywatelstwo europejskie
4. 2. 2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
4. 3. Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej
4. 3. 1. Instytucje Unii Europejskiej
4. 3. 2. Inne instytucje UE
4. 3. 3. Organy doradcze Unii Europejskiej
4. 3. 4. Akty prawne Unii
Rozdział V. Systemy polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej..
5. 1. Republika Austrii
5. 2. Królestwo Belgii
5. 3. Republika Cypru
5 4. Republika Czeska
5. 5 Królestwo Danii
5 . 6. Republika Estonii
5 . 7 Republika Finlandii
5. 8Republika Francuska
5. 9. Republika Grecji
5. 10. Królestwo Hiszpanii
5 11. Królestwo Holandii
5. 12. Republika Irlandii
5. 13. Republika Litewska
5. 14. Wielkie Księstwo Luksemburga
5. 15. Republika Łotewska
5. 16. Republika Malty
5. 17. Republika Federalna Niemiec
5. 18. Rzeczpospolita Polska
5. 19. Republika Portugalska
5. 20. Republika Słowacka
5. 21. Republika Słowenii
5. 22. Królestwo Szwecji
5. 23. Republika Węgierska
5. 24. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii
5. 25. Republika Włoska
Zakończenie
Literatura
The Treaty establishing a Constitution for Europę as compared with the
Constitutions of Member States of the European Union. Selected
aspects (Summary)
Biogramy

Zobacz także:


O WŁADZY NAJWYŻSZEJ

OPINIA BIEGŁEGO W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH I JEJ OCENA SĄDOWA
OPINIA BIEGŁEGO W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH I JEJ OCENA SĄDOWA


POSTĘPOWANIE KARNE DYNAMIKA Z. 4


OŚWIADCZENIE WOLI WYZNANIOWEJ OSOBY PRAWNEJ

PRAWO CYWILNE LAST MINUTE T.1 WYDANIE 4
PRAWO CYWILNE LAST MINUTE T.1 WYDANIE 4

KONCEPCJA RESPONSIBILITY TO PROTECT ASPEKTY KONSTYTUCYJNOPRAWNE
KONCEPCJA RESPONSIBILITY TO PROTECT ASPEKTY KONSTYTUCYJNOPRAWNE

SYTUACJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W SYSTEMIE KONSTYTUCYJNYM RP
SYTUACJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W SYSTEMIE KONSTYTUCYJNYM RP

REGULACJA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA UKRAINIE
REGULACJA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA UKRAINIE


STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 4/2018

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery