Księgarnia przy Fredry


PRZETWARZANIE TEKSTÓW POLSKICH W SYSTEMIE TŁUMACZENIA AUTOMATYCZNEGO

PRZETWARZANIE TEKSTÓW POLSKICH W SYSTEMIE TŁUMACZENIA AUTOMATYCZNEGO

ISBN: 83-232-1638-X
Autor: JASSEM K.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 355

Promocja   

Cena: 57.75 51.98 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.


Od Autora
Wprowadzenie

ZARYS HISTORYCZNY TŁUMACZENIA AUTOMATYCZNEGO
METODY TŁUMACZENIA AUTOMATYCZNEGO
Tłumaczenie bezpośrednie, czyli//wyraz po wyrazie"
Tłumaczenie oparte na regułach
Tłumaczenie przez analogię
Tłumaczenie statystyczne
System POLENG

CZĘŚĆ 1. OPIS DANYCH LEKSYKALNYCH
1. Realizacje słowników w tłumaczeniu automatycznym
2. Charakterystyka leksykalnej bazy danych w systemie POLENG
2.1. Klasy gramatyczne
2.2. Struktura słownika
2.2.1. Format hasła
2.3. Charakterystyka poszczególnych elementów słownika
2.3.1. Atrybut canon
2.3.2. Atrybut sinflection
2.3.3. Blok form fleksyjnych
2.3.4. Blok odpowiedników
2.4. Formalny opis atrybutów
2.4.1. Pojęcie idiomu
2.4.2. Atrybuty organizacyjne
2.4.3. Atrybuty z bloku odpowiedników
2.4.4. Gramatyka opisu atrybutu complementation
2.4.5. Typy kategorii w dopełnieniach
2.4.6. Wartości atrybutów charakterystyczne dla poszczególnych klas gramatycznych
2.5. Podsumowanie
3. Proces tworzenia bazy leksykalnej
3.1. Słownik POLENG-1
3.1.1. Przygotowywanie i selekcja korpusów tekstowych
3.1.2. Lematyzacja korpusu
3.1.3. Stworzenie list frekwencyjnych i ustalenie częstościowego progu włączenia hasła do słownika
3.1.4. Ręczne opisanie haseł na podstawie słowników i wystąpień w korpusach
3.2. Słownik POLENG-2
3.2.1. Przygotowywanie i selekcja korpusów tekstowych
3.2.2. Lematyzacja korpusu
3.2.3. Stworzenie list frekwencyjnych i ustalenie częstościowego progu włączenia hasła do słownika
3.2.4. Ręczne opisanie haseł na podstawie słowników i wystąpień w korpusach
3.3. Adaptowanie słownika WSAP do systemu POLENG
3.3.1. Cele i zasoby
3.3.2. Przetwarzanie automatyczne i ręczne
3.3.3. Automatyczna konwersja całego słownika
3.3.4. Ręczna weryfikacja i modyfikacja słownika
3.3.5. Półautomatyczna korekta
3.3.6. Wnioski
3.3.7. Status słownika
3.4. Generowanie form fleksyjnych
3.5. Podsumowanie
4. Klasyfikacja polskich spójników pod kątem komputerowej analizy składniowej
4.1. Cel badań
4.2. Definicja spójnika
4.3. Klasyfikacja spójników
4.3.1. Rodzaje łączonych członów:
4.3.2. Wektor opisu spójnika
4.4. Klasy spójników
4.5. Podsumowanie
5. Klasyfikacja spójników angielskich
5.1. Definicja spójnika języka angielskiego
5.2. Własności składniowe spójników angielskich
5.3. Wektor opisu spójnika
5.4. Klasy spójników
5.5. Podsumowanie
6. Klasyfikacja semantyczna przymiotników polskich na podstawie ich własności syntaktycznych w jeżyku polskim i angielskim
6.1. Motywacja stworzenia klasyfikacji
6.1.1. Nadrzędność i podrzędność składników w zdaniu
6.1.2. Składniki podrzędne w słowniku systemu POLENG
6.1.3. Metoda analogii semantycznej
6.2. Dyskusja historyczna
6.2.1. Pierwotny podział przymiotników
6.2.2 Antonimia
6.2.3. Oznaczoność
6.2.4. Wieloznaczność
6.2.5. Użycie przydawkowe i orzecznikowe
6.2.6. Opcjonalność przyłączania składników podrzędnych
6.2.7. Zakres zależności
6.3. Klasyfikaqa przymiotników
Grupa 1. Przymiotniki określające relacje między ludźmi
Grupa 2. Przymiotniki określające relację człowiek -" czynność
Grupa 3. Relacja człowiek - zjawisko lub wydarzenie
Grupa 4. Przymiotniki opisujące subiektywne cechy obiektów nieosobowych
Grupa 5. Relacje pomiędzy nieosobowymi obiektami fizycznymi
Grupa 6. Przymiotniki określające relacje między obiektami różnych typów
Grupa 7. Przymiotniki przestrzenne nieoznaczone
Grupa 8. Przymiotniki odczasownikowe (imiesłowy)
Grupa 9. Inne klasy przymiotników
Grupa 10. Pozostałe przymiotniki
6.4. Algorytm opisu własności przymiotników
6.5. Podsumowanie
7. Ontologia konceptualna w systemie POLENG
7.1. Podstawowe pojęcia i definicje
7.2. Ontologie leksykalne
7.2.1. WordNet
7.2.2. Sensus
7.3. Ontologie konceptualne w systemach tłumaczenia automatycznego
7.4. Ontologia systemu POLENG
7.5. Tworzenie ontologii POLENG
7.6. Analiza błędów w ujednoznacznianiu semantycznym
7.7. Nowe koncepty i definicje w ontologii POLENG
7.7.1. Usunięcie konceptów
7.7.2. Wprowadzenie nowych konceptów
7.7.3. Modyfikacja w organizacji hierarchii
7.7.4. Przedefiniowanie znaczeń konceptów
7.8. Hierarchia konceptów w ontologii POLENG
7.9. Opis konceptów ontologii POLENG
7.10. Ujednoznacznianie semantyczne oparte na leksykalnych regułach translacji
7.10.1. Reguły leksykalno-semantyczne
7.10.2. Reguły składniowo-semantyczne
7.10.3. Algorytm ujednoznaczniania semantycznego
7.11. Podsumowanie

CZĘŚĆ 2. OPIS PRZETWARZANIA
8. Zagadnienia tokenizacji
8.1. Proces tokenizacji
8.2. Zjawiska, które należy brać pod uwagę w trakcie procesu tokenizacji
8.2.1. Kropka
8.2.2. Spacja
8.2.3. Myślnik
8.3. Trudności napotkane w trakcie analizy leksykalnej tekstów i propozycje rozwiązań
8.3.1. Inicjały
8.3.2. Skróty niezakończone kropką
8.3.3. Wyrażenia "pseudomatematyczne"
8.3.4. Liczby pisane słownie
8.3.5. Data i czas
8.3.6. Reprezentacje liczb
8.3.7. Wypunktowania i numerowania
8.3.8. Adresy internetowe
8.3.9. Błędy w tokenizowanych tekstach
8.4. Reguły korzystające ze słownika
8.5. Podsumowanie
9. Analiza morfologiczna
9.1. Analiza morfologiczna przez analogię
9.1.1. Struktura logiczna słownika w rozpoznawaniu przez analogię
9.1.2. Algorytm analizy przez analogię
9.1.3. Zastosowanie algorytmu w praktyce
9.1.4. Trudności w analizie morfologicznej przez analogię
9.1.5. Zastosowanie analizy morfologicznej przez analogię
9.2. Analiza słowotwórcza w tłumaczeniu automatycznym z języka polskiego na język angielski
9.2.1. Potrzeba analizy słowotwórczej w tłumaczeniu automatycznym
9.2.2. Ograniczenia analizy słowotwórczej w tłumaczeniu automatycznym
9.2.3. Specyfika słownictwa komputerowego
9.2.4. Formalizm opisu reguł słowotwórczych
9.2.5. Składnia reguły słowotwórczej
9.2.6. Przykłady reguł derywacyjnych
9.3. Analiza słowotwórcza w tłumaczeniu angielsko-polskim
9.4. Podsumowanie
10. Narzędzia do opisu i interpretacji skończonych sieci przejść w systemie POLENG
10.1. Wstęp
10.2. Geneza pomysłu
10.3. PTND - POLENG Transition Nerwork Definition
10.3.1. XTND - XML Transition Network Definition
10.3.2. Elementy formalizmu XTND przejęte w PTND
10.3.3. Referencje do argumentów z historii
10.4. Algorytm nawracania
10.5. Interpreter graficzny
10.6. Generator
10.7. Produktor - obsługa błędów o
10.8. Podsumowanie
11. Analiza składniowa w systemie POLENG
11.1. Parsowanie w systemach POLENG-1 i POLENG-2
11.2. Ogólna koncepcja nowego parsera
11.3. Opis gramatyki
11.3.1. Produkcja
11.3.2. Instrukcja budowy drzewa struktury składniowej
11.3.3. Wyrażenie opisujące operacje wykonywane na atrybutach
11.4. Opis gramatyki a słownik systemu
11.5. Dopełnienia
11.6. Fragment gramatyki - przykład
11.7. Podsumowanie
12. Statystyczne i heurystyczne algorytmy rozwiązywania wieloznaczności w systemie FOLENG
12.1. Typy niejednoznaczności
12.1.1. Niejednoznaczności typograficzne
12.1.2. Niejednoznaczności leksykalne
12.1.3. Niejednoznaczności strukturalne
12.2. Ujednoznacznianie statystyczne
12.3. Ujednoznacznianie strukturalne metodą heurystyczną
12.3.1. Przykłady zastosowania podejścia heurystycznego
12.4. Podsumowanie
13. Algorytmy transferu automatycznego w systemie POLENG
13.1. Język opisu reguł transferu
13.1.1. Narzędzia do weryfikacji poprawności składniowej reguł
13.1.2. Symbole języka opisu reguł
13.2. Reguły transferu
13.3. Reguły modyfikacji składniowej
13.4. Reguły syntezy morfologicznej
13.5. Podsumowanie
14. Przetwarzanie fraz leksykalnych w tłumaczeniu automatycznym z języka polskiego na jeżyk angielski
14.1. Klasyfikacja fraz leksykalnych
14.1.1. Opis struktury frazy
14.2. Przetwarzanie fraz leksykalnych
14.2.1. Reguły transferu fraz leksykalnych
14.2.2. Reguły transformacyjne fraz leksykalnych
14.2.3. Algorytm tłumaczenia fraz leksykalnych
14.3. Podsumowanie

PODSUMOWANIE PRACY

DODATEK 1. ALFABETYCZNA LISTA SPÓJNIKÓW JEDNOWYRAZOWYCH

DODATEK 2. ALFABETYCZNA LISTA SPÓJNIKÓW WIELOWYRAZOWYCH

DODATEK 3. LISTA FRAZ SPÓJNIKOWYCH

DODATEK 4. FRAGMENT PLIKU WEJŚCIOWEGO DO PROGRAMU FLEX

DODATEK 5. FRAGMENT PLIKU WEJŚCIOWEGO DO PROGRAMU BISON

LITERATURA

Zobacz także:

WINDOWS 10PL KURS
WINDOWS 10PL KURS

SPARK ZAAWANSOWANA ANALIZA DANYCH
SPARK ZAAWANSOWANA ANALIZA DANYCH

JAVA EE ZAAWANSOWANE WZORCE PROJEKTOWE
JAVA EE ZAAWANSOWANE WZORCE PROJEKTOWE

MINECRAFT BUDUJ
MINECRAFT BUDUJ

PROGRAMOWANIE W JĘZYKU DELPHI
PROGRAMOWANIE W JĘZYKU DELPHI

SHAREPOINT 2013PL PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE
SHAREPOINT 2013PL PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE

SYMULATORY KOMPUTEROWE SYSTEMÓW OBSŁUGI MASOWEJ
SYMULATORY KOMPUTEROWE SYSTEMÓW OBSŁUGI MASOWEJ

MICR. SHAREPOINT 2013PL
MICR. SHAREPOINT 2013PL

VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W PROGRAMACH WORD, POWERPOINT I EXCEL
VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W PROGRAMACH WORD, POWERPOINT I EXCEL

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery