Prawo
TEORIA SYTUACJONIZMU W ZASTOSOWANIU PRUSY I RZESZA PRZED TRYBUNAŁEM

TEORIA SYTUACJONIZMU W ZASTOSOWANIU PRUSY I RZESZA PRZED TRYBUNAŁEM

ISBN: 978-83-232-3809-6
Autor: OCHMAŃSKI J.W.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 412


Cena: 45.00 zł

Wprowadzenie 

Rozdział I. Konstruowanie systemu i antysystemu

I. Artykuł 48 w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
1. Zagadnienia wstępne. Kult źródeł 
2. Dyskusja czytania pierwszego
3. Czytanie drugie projektu
4. Wnioski. Brzmienie art. 48 w konstytucji weimarskiej

II. Zasady podstawowe konstytucji weimarskiej
1. Gerhard Anschütz. Państwowość – Unitaryzm – Demokracja
2. Egzekucja – Dyktatura – Federalizm (Carl Bilfinger, Gerhard Anschütz, Carl Schmitt, Erwin Jacobi, Hans Nawiasky)
3. Carl Schmitt. Idea dyktatury komisarycznej i suwerennej
4. Dyktatura w praktyce konstytucyjnej. Carl Schmitt i Erwin Jacobi w roku 1924
5. Krytyka pozytywistów. Hans Nawiasky
6. Podmiot suwerenności. Carl Schmitt, Hermann Heller

III. Zagadnienia kontroli. Staatsgerichtsbarkeit
1. Podstawy prawne. Zakres kontroli 
2. Stanowisko nauki. Kim jest strażnik konstytucji?
3. Carl Schmitt w sprawie strażnika konstytucji

Rozdział II. Sytuacja prawna Prus
1. Zagadnienia wstępne 
2. Podstawowe zagadnienia konstytucyjne
3. Balans wewnątrz legislatywy. Konrad Adenauer i Otto Braun
4. Relacja „pionowa” Prusy – Rzesza 
5. Meandry polityki SPD 

Rozdział III. Pełnomocnicy
1. Zagadnienia wstępne. Polityczna rola jurysprudencji
2. Prawnicy nowego państwa
3. Carl Schmitt. Oryginalność „Ruchliwego Umysłu”
4. Erwin Jacobi. Prekursor prawa pracy
5. Carl Bilfinger. „Arystokrata Ducha”
6. Fritz Poetzsch-Heffter. Specjalista – Praktyk
7. Ekskurs 1: Carl Schmitt o konstytucyjności powołania komisarza Rzeszy w Prusach
8. Ekskurs 2: Carl Bilfinger w uzupełnieniu stanowiska Schmitta
9. Gerhard Anschütz. Mistrz pozytywistycznego komentarza
10. Friedrich Giese. Zapomniany klasyk pozytywizmu
11. Hermann Heller. Outsider z temperamentem
12. Hans Nawiasky. Pierwszy emigrant
13. Hans Peters. Opór
14. Krótkie podsumowanie
15. Erwin Bumke. Samobójstwo 1945
16. Ekskurs 3: Friedrich Giese i pozytywistyczna „rzeczowość”

Rozdział IV. Ostatnie gabinety Republiki
1. Istota „złej pogody”. W poszukiwaniu punktów zwrotnych
2. Upadek rządu Hermanna Müllera. Brüning kanclerzem Rzeszy
3. Reelekcja Hindenburga
4. Franz von Papen. Baron kanclerzem Rzeszy

Rozdział V. Proces

I. Regulacja art. 48 w komentarzach „dla nauki i praktyki”
1. Wprowadzenie
2. Początki – komentarz Friedricha Giesego
a. Przesłanki egzekucji Rzeszy
b. Stosowanie dyktatury
3. Stanowisko klasyczne: Gerhard Anschütz
a. Egzekucja Rzeszy 
b. Dyktatura
4. Analiza krytyczna: „zemsta” (na) ustawodawcy

II. Zagadnienia przedprocesowe
1. Tekst rozporządzenia
2. Oficjalne stanowisko rządu przekazane prasie
3. Kanclerz von Papen w orędziu do narodu z dnia 20 lipca 1932 r.
4. Zarządzenie tymczasowe StGH z 25 lipca 1932 r.
5. Skargi 

III. Proces. Lipsk 10–17 października 1932 r.
1. Polityzacja wymiaru sprawiedliwości
2. Dzień pierwszy, 10 października. Otwarcie rozprawy. Zagadnienia wstępne 
3. Dzień drugi, 11 października. Wykładnia ust. 1 art. 48.
4. Dzień trzeci, 12 października, Kontynuacja wykładni ust. 1 art. 48
5. Dzień trzeci. Kompetencje prezydenta z ust. 1 art. 48
6. Dzień czwarty, 13 października. Kontynuacja analiz ust. 1 art. 48
7. Dzień czwarty. Przesłanki stosowania ust. 2 art. 48. Dyktatura
8. Dzień piąty, 14 października. Przesłanki ust. 2 art. 48. Ciąg dalszy
9. Dzień piąty. Granice sędziowskiego prawa do kontroli
10. Dzień szósty, 17 października. Podsumowanie założeń procesowych, mowy końcowe

IV. Wyrok
1. Zagadnienia wprowadzające
2. Rozstrzygnięcie. Kwestie procesowe
3. Zgodność rozporządzenia z ust. 1 i 2 art. 48 konstytucji. „Judicial activism” Trybunału
4. Komentarze teorii i praktyki
Epilog

Bibliografia

Wykaz najważniejszych skrótów

Indeks osób 

Summary: Situationist Theory in Action. Prussia and the Reich before the German Supreme Court 

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3809-6.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek