Media i popkultura
ZMIANA USYTUOWANIA RADIA W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM

ZMIANA USYTUOWANIA RADIA W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM

ISBN: 9788380615564
Autor: ŁUKASIK-TURECKA A.
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 272

Promocja

Cena: 28.00 22.40 zł

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty komunikowania politycznego w radiu
1.1. Pojęcie komunikowania politycznego i audytywnego komunikowania politycznego
1.2. Media w komunikowaniu politycznym ze szczególnym uwzględnieniem radia
1.2.1. Mediatyzacja polityki
1.2.2. Polityzacja mediów
1.3. Zjawisko zmiany społecznej a zmiany w obrębie mediów
1.4. Czynniki zmiany

Rozdział 2
Strategie komunikowania podmiotów politycznych w radiu
2.1. Strategie komunikowania podmiotów politycznych - kwestie definicyjne
2.2. Typologie strategii komunikowania politycznego
2.3. Typologia strategii audytywnego komunikowania politycznego

Rozdział 3
Radio w komunikowaniu politycznym w systemach demokratycznych
3.1. Radio jako instrument propagandy
3.2. Radio jako medium informacji politycznej (o polityce)
3.3. Radio jako instrument wyborczy

Rozdział 4
Radio w komunikowaniu politycznym na przykładzie radiofonii polskiej
4.1. Radio jako instrument propagandy
4.2. Radio jako medium informacji politycznej (o polityce)
4.3. Radio jako instrument wyborczy

Rozdział 5
Obecne umiejscowienie radia w komunikowaniu politycznym
5.1. Zmiana usytuowania radia jako instrumentu propagandy
5.2. Zmiana usytuowania radia jako medium informacji politycznej (o polityce)
5.3. Zmiana usytuowania radia jako instrumentu wyborczego

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Spis tabel

Spis rysunków

Indeks osobowy

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,9788380615564.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek