Antropologia,etnologia
KRYTYKA DOŚWIADCZENIA ETNICZNEGO METODOLOGICZNE I KULTUROWO-CYWILIZAC...

KRYTYKA DOŚWIADCZENIA ETNICZNEGO METODOLOGICZNE I KULTUROWO-CYWILIZAC...

ISBN: 978-83-7164-825-0
Autor: LESZCZAK O.
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 224

Promocja

Cena: 28.00 25.20 zł

Oddana w ręce Czytelnika monografia poświęcona jest przedstawieniu etnicznego obrazu świata (EOŚ) jako jednej z funkcji społecznego doświadczenia człowieka oraz ukazaniu funkcjonalnych i pragmatycznych zasad lingwosemiotycznego i kulturowo-cywilizacyjnego badania EOŚ. Jest ona swoistym teoretycznym wprowadzeniem do szczegółowej analizy EOŚ Polaków, Rosjan i Ukraińców wyrażonego w najróżniejszych formach dyskursywnych (od słów, frazesów i paremii aż do fragmentów testów publicznych) przez pryzmat kategorii kultury i cywilizacji. Praca składa się z trzech części: metodologicznej (właściwie przedstawiającej owe zasady), kulturologicznej (w której przeprowadzona została krytyczna analiza pojęcia cywilizacji) i stricte lingwosemiotycznej (w której dokonana została próba syntezy kulturowo-cywilizacyjnej EOŚ Polaków, Rosjan i Ukraińców). Przedłożone zasady teoretyczne i modele analizy kulturowo-cywilizacyjnej zostaną wykorzystane w kolejnych trzech rozprawach monograficznych, z których każda zostanie poświęcona jednej z trzech wymienionych zbiorowości narodowych.

Z przedmowy

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-7164-825-0.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek