Antropologia,etnologia
ZBYT GŁOŚNA HISTORYCZNOŚĆ. UŻYTKOWANIE PRZESZŁOŚCI W AZJI WEWNĘTRZNEJ

ZBYT GŁOŚNA HISTORYCZNOŚĆ. UŻYTKOWANIE PRZESZŁOŚCI W AZJI WEWNĘTRZNEJ

ISBN: 978-83-232-3853-2
Autor: SZMYT Z.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 428

Nowość

Cena: 38.00 zł

Wprowadzenie
Użytkowanie przeszłości jako przedmiot badań antropologicznych

Cel pracy
Pola badawcze a układ książki
Praca terenowa
Stan badań
Zasady transkrypcji i transliteracji

1. Azja Wewnętrzna
1.1. Nieznośna subiektywność regionalizacji
1.2. Mongolia
1.3. Buriacja
1.4. Tuwa
1.5. Mongolia Wewnętrzna

2. Przeszłość a państwo
2.1. Dziedzictwo utracone w stepie
2.2. Historie narodowe
2.3. Buriacka teologia polityczna

3. Przeszłość a wspólnota
3.1. Dwa pojęcia wolności, czyli Hunowie kontra kapitalizm
3.2. Goście z przeszłości
3.3. Ułan Ude – miasto o nieprzewidywalnej przeszłości

4. Przeszłość a pokrewieństwo
4.1. Neotrybalizm po buriacku
4.2. Cienie zapomnianych przodków
4.3. Biografia i historia rodzinna jako narzędzia zarządzania przeszłością

Zakończenie

Bibliografia

Summary (Too Loud a Historicity. The Usable Past in Inner Asia)

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3853-2.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek