Filologie obce
SKANDERBEG. REWIZJE, REPREZENTACJE REMINISCENCJE

SKANDERBEG. REWIZJE, REPREZENTACJE REMINISCENCJE

ISBN: 978-83-232-3319-0
Autor: -
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 168


Cena: 18.00 zł

Skanderbeg, Jerzy Kastriota (ok. 1405–1468), albański władca, bohater narodowy i symbol walki o wyzwolenie z niewoli tureckiej dla wszystkich narodów bałkańskich, jest także bohaterem europejskiego uniwersum. Olbrzymia literatura przedmiotu dotycząca Skanderbega wypełnia przestrzenie historiografii, bałkanistyki/bałkanologii i rzecz jasna albanistyki/albanologii. Książka poszerza pole zainteresowań slawistyki południowej, wytycza nowe nurty badawcze, ale także znosi granice etnokulturowej refleksji.
Publikacja została podzielona na trzy części: historiograficzną, literaturoznawczą i kulturoznawczą, ale te określenia należy traktować jako umowne, gdyż w każdej z tych części dochodzi do głosu interdyscyplinarność, refleksja komparatystyczna oraz perspektywa oglądu prowadzona z różnych punktów widzenia.
Tom zawiera prace jedenastu autorów, reprezentujących ośrodki akademickie w Polsce, Albanii, Macedonii i z Kosowa. Autorami są zarówno wybitni znawcy przedmiotu, jak np. Aurel Plasari, autor monumentalnej monografii Skënderbeu, një histori politike z 2010 roku, która liczy 946 stron, jak i młodzi adepci nauki. Prezentowana publikacja, choć skromna objętościowo, stanowi jednak wartościowe opracowanie monograficzne, rzucające w interdyscyplinarnym dyskursie światło na rewizję historiograficzną, literacką reprezentację i reminiscencje wyrażane różnymi kodami kultury o uniwersalnym bohaterze średniowiecznej Europy.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3319-0.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek