Filologie obce
MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ I INSPIRACJI

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ I INSPIRACJI

ISBN: 978-83-231-3683-5
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: Wydawnictwo UMK
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 416

Promocja

Cena: 32.00 27.20 zł

Spis treści:
Słowo wstępu / 9
Nota redaktorska / 11

Źródła i inspiracje literaturami i w literaturach
Maghrebu i Bliskiego Wschodu
MAREK M. DZIEKAN
A?mad Ibn Î?lid an-N??ir? (1835–1897), Luís Maria d’Albuquerque da Cunha (1828–1860) i Mazagan, czyli jak Marokańczyk cytował Portugalczyka / 15
MAGDALENA KUBAREK
Współczesna powieść muzułmańska jako źródło pouczającego przykładu / 35
ADRIANNA MAŚKO
Klasyczne arabskie opisy podróży jako inspiracja powieści Podróże Al-‘Abd?ego znanego jako syn Al-?amriyyi marokańskiego pisarza ‘Abd ar-Ra??ma La?b?b?ego / 51
MAGDALENA LEWICKA, JOANNA ZASTRZEŻYŃSKA
Relacje francuskich historyków w Aqwam al-mas?lik f? ma‘rifat a?w?l al-mam?lik Îayr ad-D?na at-T?nus?ego / 67
Dalekowschodnie źródła i inspiracje
RENATA IWICKA
Chaos współczesności – Japonia okresu Taish? jako źródło inspiracji Akutagawy Ry?nosuke / 93
ANNA WYRWIK
Włóczędzy Dharmy – wątki buddyjskie w literaturze Jacka Kerouaca / 105
KATARZYNA DEJA
Formy japońskie w literaturze polskiej początku XX wieku / 117
KAMILA KOZIOŁ
Jak dotrzeć do czytelnika? – wykorzystanie toposów
w Samgang haengsil-to / 133
IZABELA PAKUŁA
Fenomen Dalekiego Wschodu u Tiziano Terzaniego. Krótka charakterystyka na przykładzie wybranych tekstów / 151
MAŁGORZATA SOBCZYK
Raj odnaleziony. Najstarsze jezuickie źródło o Japonii oraz jego recepcja na gruncie europejskim / 167

Na styku Wschodu i Zachodu – źródła i inspiracje
MAŁGORZATA SOKOŁOWICZ
Pisma i płótna Eug?ne’a Fromentina. Prawdziwe (?) źródło wiedzy o Wschodzie / 183
KAMILA BARBARA STANEK
Motyw miłości w tureckiej literaturze, frazeologii i paremiologii / 197
MUSA CZACHOROWSKI
Poezja tatarska w Polsce 2005–2015 / 213
ROMAN MARCINKOWSKI
Badania nad tekstami źródłowymi judaizmu na przykładzie pierwszej polskiej edycji Miszny / 221
KATARZYNA JAROSIŃSKA-BURIAK
Od motyla do ptaka, od płomienia do róży. Kilka uwag nad obrazami i reminiscencjami tradycji poezji sufickiej, czyli o spotkaniu Orientu z Okcydentem w Róży z grobu Homera Hansa Christiana Andersena i Słowiku i róży Oskara Wilde’a / 237

Obrazy Orientu w twórczości polskich pisarzy dawniej i dzisiaj
MICHAŁ KURAN
Źródła i inspiracje obrazu Imperium Osmańskiego w Kronice Sarmacyjej europskiej (część III księgi X) Aleksandra Gwagnina / 257
KAMIL KOZAKOWSKI
Gruzja w polskiej kulturze romantycznej / 285
EWA GÓRECKA
Między zmysłami. O literackim obrazie osiemnastowiecznych inspiracji strojami tureckimi w Księgach Jakubowych Olgi Tokarczuk / 299
KAROLINA KRZYSZTOŃ
Zarys językowego obrazu pożywienia w Lalkach w ogniu. Opowieściach z Indii Pauliny Wilk / 311

Literatura polska inspirowana Orientem
RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Ślady Hafiza w Assuncie Cypriana Norwida / 325
DANIEL KALINOWSKI
Światło przychodzi… z Zachodu. Polscy ekspresjoniści o buddyzmie / 345
SYLWIA STOLARCZYK
Motywy orientalne w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / 361
RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Norwid i Abd el-Kader, czyli o syntezie tradycji i nowoczesności / 373
Indeks osób / 411

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-231-3683-5.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek