Muzykologia
SCHULWERK CARLA ORFFA.IDEA MUZYKI ELEMENTARNEJ I JEJ RECEPCJA

SCHULWERK CARLA ORFFA.IDEA MUZYKI ELEMENTARNEJ I JEJ RECEPCJA

ISBN: 83-7654-069-6
Autor: MICHALAK B.
Wydawca: PTPN
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 390


Cena: 42.00 zł

Kwestia recepcji wiąże się w niniejszej rozprawie z kluczowym, określającym istotę koncepcji Orffa pojęciem muzyki elementarnej. Odnosi się ono do właściwego wszystkim dzieciom synkretycznego łączenia muzyki z mową oraz tańcem. W myśl poglądów Orffa jest to swoisty, bliski dzieciom język, który poprzez doświadczenie umożliwia poznanie skomplikowanych zjawisk dotyczących elementów muzyki, form czy stylów muzycznych. W poszczególnych rozdziałach autorka próbuje wykazać, że to właśnie kwestia muzyki elementarnej decyduje o otwartości idei edukacji muzycznej Orffa i możliwości dostosowywania jej do programów nauczania na całym świecie oraz adaptacji w pedagogice specjalnej i muzykoterapii. Specjalną uwagę poświęca charakterystyce twórczości kompozytorskiej Orffa, w której wyraziście uobecnia się idea muzyki elementarnej, wypracowana na gruncie Schulwerku. Łączność dzieła pedagogicznego z dorobkiem muzycznym Orffa decyduje o jego wysoce indywidualnym, oryginalnym stylu.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-7654-069-6.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek