Literatura piękna
ŻYWOTY FILOZOFOW, TO JEST MĘDRCÓW NAUK PRZYRODZONYCH...

ŻYWOTY FILOZOFOW, TO JEST MĘDRCÓW NAUK PRZYRODZONYCH...

ISBN: 978-83-61573-69-2
Autor: -
Wydawca: Poznańskie Studia Polonistyczne
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 196


Cena: 35.00 zł

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-61573-69-2.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek