Językoznawstwo
ZASOBY JĘZYKOWE I TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA TEKSTU.POLINT-112-SMS JAKO

ZASOBY JĘZYKOWE I TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA TEKSTU.POLINT-112-SMS JAKO

ISBN: 83-232-2155-5
Autor: VETULANI Z.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 245

Promocja

Cena: 39.90 35.91 zł

Autorzy podejmują niezwykle aktualną problematykę rozwoju i możliwości wykorzystania technologii rozumienia języka naturalnego przez komputer w celu wspomagania działań zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Zespół językoznawców i informatyków stworzył aplikację POLINT-112-SMS, której opis i sposób funkcjonowania, zasady teoretyczne przyjętych rozwiązań informatycznych i lingwistycznych, a także opis eksperymentów z prototypem zamieszczono w części I. Część II składa się z opisów zastosowanych w projekcie, istniejących oraz tworzonych w trakcie jego trwania, zasobów leksykalnych oraz narzędzi językowych, dzięki którym radykalnie ograniczono sytuacje wystąpienia luk i braków w owych zasobach. Badania prowadzone były we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).
Adresatami publikacji są projektanci i deweloperzy systemów z emulowaną kompetencją językową, osoby i instytucje zainteresowane nowoczesnymi technologiami informacyjnymi wykorzystującymi język naturalny, osoby odpowiedzialne za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (policja, straż pożarna, wojsko itd.), informatycy, lingwiści, studenci i doktoranci oraz wszystkie osoby zainteresowane lingwistyką komputerową.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-232-2155-5.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek