Sztuka, architektura

FOTOGRAFIA JAKO ZJAWISKO ESTETYCZNE

ISBN: 978-83-8180-283-3
Autor: KUROWICKI J.


Cena: 33.60 zł

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-8180-283-3.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek