Pedagogika
NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA (NIE)WSPIERAJĄCY UCZNIA O ZNACZENIU NAUCZYCIELSKICH

NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA (NIE)WSPIERAJĄCY UCZNIA O ZNACZENIU NAUCZYCIELSKICH

ISBN: 978-83-232-3841-6
Autor: PIORUNEK M.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 182

Nowość

Cena: 32.00 zł

Wprowadzenie

1. O pomaganiu i wspieraniu w systemie edukacyjnym

2. Rola nauczyciela-wychowawcy we wspieraniu ucznia (między założeniami

a realiami)

3. O roli wychowawcy oczami uczestników relacji (przyczynki narracyjne)

4. Nauczycielskie kompetencje społeczne – refleksje wprowadzające

5. Nastolatki o swoich wychowawcach

5.1. Metodologiczne podstawy badań

5.2. Wybrane aspekty roli wychowawcy w perspektywie uczniowskiej

5.3. Uczniowskie oceny i emocje wobec wychowawcy

5.4. Wychowawcy wobec problemu uczniowskiego – poszukiwanie

wsparcia z inicjatywy nastolatków (percepcja adolescentów)

5.5. Wychowawcy wobec problemu zespołu klasowego (percepcja

adolescentów)

5.6. Słowami uczniów – adolescenci o swoich wychowawcach

6. Nauczyciele o swoich kompetencjach społecznych

6.1. Metodologiczne podstawy badań

6.2. Profil nauczycielskich kompetencji społecznych

7. Możliwości rozwoju nauczycielskich kompetencji społecznych – refleksje

podsumowujące

Postscriptum

Bibliografia

Summary: The Teacher (Not) Supporting the Pupil – the Importance

of Teachers’ Social Competences

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3841-6.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek