Pedagogika
EDUKACJA DOROSŁYCH A PLANOWANIE KARIER EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

EDUKACJA DOROSŁYCH A PLANOWANIE KARIER EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

ISBN: 978-83-232-3807-2
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 340

Nowość

Cena: 32.00 zł

Słowo wstępne

CZĘŚĆ I. WIELOWĄTKOWY WYMIAR EDUKACJI DOROSŁYCH.

EDUKACJA DLA KARIERY

Ewa Solarczyk-Ambrozik

Przeobrażenia pracy i zmiany wzorów przebiegu karier a globalna kultura edukacyjna –

kompetencyjny wymiar planowania karier edukacyjno-zawodowych

Agnieszka Cybal-Michalska

„Indyvidualism” vs „collectivism” – normative orientations of the studied academic youth 31

Zbyszko Melosik

Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje

Zofia Szarota

„Pomimo” – o indywidualnych doświadczeniach uczenia się w retrospekcji dorosłych

Zdzisław Wołk

Edukacja formalna na koniec drugiej dekady XXI wieku w kontekście edukacji

ustawicznej (symptomy kryzysu)

Agnieszka Kruszwicka, Maria Duszczak, Michał Klichowski

Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action

TU1306

Anna Bilon

Rola poradnictwa kariery w procesie potwierdzania efektów uczenia się (PEU)

osiągniętych poza systemem formalnym

Joanna Kozielska

Kształcenie dorosłych w sektorze szkolnictwa zawodowego

Anna Mańkowska

Idea d-learningu i lifelong learningu we współczesnych Chinach – lokalne uwarunkowania,

rozwój oraz aktualne wyzwania

Sylwia Polcyn

Przestrzeń wirtualna jako miejsce samokształcenia współczesnych nauczycieli

Żaneta Garbacik

Edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem jako aktualna potrzeba pracowników

CZĘŚĆ II. WSPÓŁCZESNE PRZESTRZENIE EDUKACYJNO-ZAWODOWE

A PLANOWANIE KARIER. KARIERA DLA EDUKACJI

Małgorzata Rosalska

Empowerment jako strategia wzmacniania zasobów karierowych

Renata Konieczna-Woźniak

Kariera (w) starości. Satysfakcja z życia, czyli sukces sukcesów

Monika Christoph

Pracownik a pracodawca. Budowanie dwustronnej relacji w kontekście zmian

na rynku pracy

Anna Wawrzonek

(Re) konstrukcja Work-Life Balance vs pokolenia na rynku pracy

Magdalena Barańska

Scenariusze przyszłości pracy jako katalizator zmian w obszarze doradztwa

edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery

Joanna Szłapińska

Zarządzanie talentami na przykładzie GSK Pharmaceuticals Sp. z o.o. Poznań

Violetta Drabik-Podgórna

Chaos zawodowy na rynku pracy – możliwości i ograniczenia pomocy

w planowaniu kariery

Izabela Cytlak, Joanna Jarmużek

Psychologiczne uwarunkowania decyzji przedsiębiorczych. Wstępna analiza badań

własnych

Anna Kławsiuć-Zduńczyk

Poradnictwo obywatelskie jako nowa forma poradnictwa całożyciowego

Sonia Wawrzyniak

Młodzi dorośli z ADHD/ADD wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Streszczenie (Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych)

Summary (Adult Education versus Career and Self-development Planning)

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3807-2.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek