Literaturoznawstwo
POGRANICZE.STUDIA I SZKICE LITERACKIE

POGRANICZE.STUDIA I SZKICE LITERACKIE

ISBN: 978-83-7842-219-8
Autor: RUSZCZYŃSKA M.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 196

Promocja

Cena: 32.00 23.80 zł

Książka stanowi przegląd twórczości literatów z terytorium głównie dawnych XIX-wiecznych Kresów Wschodnich. Pogranicze jawi się tutaj jako obszar geohistoryczny dający możliwość dialogu z kulturowo Innym. Ważne wydają się również idea lokalizmu i topos miejsca oraz pamięć historyczna. Wszystkie te trzy elementy mają wpływ na wytworzenie się swoistego krajobrazu kulturowego istotnego dla opisywanych regionalnych światów. Natomiast dla twórców współczesnych (z XX w.) pogranicze byłoby obszarem transgresji i wspólnie przechowywanej pamięci o przeszłości oraz źródłem trwałych wartości aksjologicznych. W perspektywie niniejszej książki kategoria pogranicza jawi się także jako sposób przekraczania norm gatunkowych i estetycznych, a także formuła ustanawianych wciąż na nowo wzorców i konwencji, również tych o charakterze biograficznym.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-7842-219-8.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek