Literaturoznawstwo

MIĘDZY REWELACJĄ A REPETYCJĄ

ISBN: 83-909138-8-7
Autor: SIENKIEWICZ B.
Wydawca: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"


Cena: 8.00 zł

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-909138-8-7.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek