Literaturoznawstwo
JAK ŚWIAT PRAWDZIWY STAŁ SIĘ BAJKĄ O LITERATURZE NIEFIKACJONALNEJ

JAK ŚWIAT PRAWDZIWY STAŁ SIĘ BAJKĄ O LITERATURZE NIEFIKACJONALNEJ

ISBN: 83-7177-765-3
Autor: ZAJAS P.
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 214

Promocja

Cena: 30.00 24.00 zł

Granica między fikcją a nie-fikcją jest nieodłącznym elementem strategii marketingowej stosowanej w ramach współczesnego pola literackiego, gdzie dla coraz lepiej sprzedającej się literatury niefikcjonalnej zarezerwowano odrębne nagrody literackie, serie wydawnicze, w księgarniach wydzielono osobne miejsca sprzedaży, a jej wydawaniem zajmują się niekiedy nawet osobne oficyny. Jednocześnie niektórzy pisarze, korzystając z koniunktury na literaturę niefikcjonalną i godząc się na ustalone reguły rynkowej
gry, dają się ponieść swoim powieściopisarskim ambicjom i łamią przy tym umowę zawartą uprzednio z czytelnikiem. Paweł Zajas, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, analizuje tego typu postawy, przyjmując w swojej pracy perspektywę badawczą, którą określa jako etyczną. Nie zajmuje bynajmniej
stanowiska normatywnego, lecz kieruje się przekonaniem, iż dopóki literatura niefikcjonalna będzie funkcjonować jako osobny obszar piśmiennictwa, dopóty pisarze chcący z tego gatunku czerpać profity muszą dotrzymywać zawiązanego z czytelnikiem paktu, a Klio, muza Historii, nie powinna udawać poetki.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-7177-765-3.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek