Literaturoznawstwo
POEZJI NIE PISZE SIĘ BEZKARNIE. Z TEORII I HISTORII TROPU POETYCKIEGO

POEZJI NIE PISZE SIĘ BEZKARNIE. Z TEORII I HISTORII TROPU POETYCKIEGO

ISBN: 83-232174-0-4
Autor: STANKOWSKA A.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 296


Cena: 57.23 zł

Przedmiotem rozważań są teorie tropu poetyckiego (symbolu, ironii, metonimii), ukazane w procesie ewolucji - od ujęć znanych klasycznej retoryce po ponowoczesne koncepcje tekstualizmu.
Autorka rekonstruuje dokonujące się w obrębie świadomości i praktyki tropologicznej zmiany, kreśląc ich filozoficzne, antropologiczne i estetyczne źródła. Tropologia ukazana zostaje w tej pracy jako jeden z ekranów kultury.
Drugi, równolegle rozwijany wątek stanowią interpretacje XX-wiecznych wybranych zjawisk artystycznych: w poezji L. Staffa, T. Różewicza, Z. Herberta, I. Filipiak, a także w teorii teatru Tadeusza Kantora, symbol, ironia i metonimia ukazane zostają jako kluczowe kategorie świadomości i praktyki poetyckiej.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-232174-0-4.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek