Literaturoznawstwo
NAJSTARSZE DATOWANE INSKRYPCJE SŁOWIAŃSKIE X-XIII WIEKU

NAJSTARSZE DATOWANE INSKRYPCJE SŁOWIAŃSKIE X-XIII WIEKU

ISBN: 83-232-1598-7
Autor: WÓJTOWICZ M.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 208

Promocja

Cena: 26.25 21.00 złWprowadzenie

A. Napisy południowosłowiańskie

1. Napis z Krepczy, 921 r.

2. Napis z Presławia, 931 r.

3. Napis z Dobrudży, 943 r.

4. Napis cara Samuela, 993 r.

5. Napis z Varośy, 996 r.

6. Napis nagrobny czyrgubilji Mosticza, 976-1001 r.

7. Napis cara Iwana Władysława, 1015-1016 r.

8. Napis z Baśki, ok. 1100 r.

9. Napis z Błagają, 1168-1196 r.

10. Napis fundacyjny Stefana Nemanii, 1170-1171 r.

11. Napis fundacyjny księcia Mirosława, 1170-1190 r.

12. Napis nagrobny żupana Grda, 1173-1189 r.

13. Napis nagrobny sędziego Gradeszy, 1180-1204 r.

14. Napis z Povli, 1184 r.

15. Napis fundacyjny bana Kulina, 1185 r.

16. Napis księcia Wrany, 1197-1207 r.

17. Napis nagrobny księcia Mirosława z Omiśa, 1208-1235 r.

18. Napis z Vitovnicy, 1218 r.

19. Napis cara Iwana Asena II, 1230 r.

20. Napis z Asenowgradu, 1231 r.

21. Napis nagrobny Marii Diwicy, 1231 r.

22. Napis nagrobny żupana Pribilszy, 1234-1243 r.

23. Napis z Kożela, 1239 r.

24. Napis z Batoszewa, 1246-1256 r.

25. Napis z Wracy, 1246-1256 r.

26. Napisy z Moraćy, 1252 r.

27. Napis z klasztoru koło Rojaku, 1252/1253 r.

28. Napis z twierdzy pod Kriczymem, 1254 r.

29. Napis fundacyjny z Trójcy, 1263/1264 r.

30. Napis fundacyjny biskupa Zety Neofita, 1269 r.

31. Napis z Nowkowa, 1281/1282 r.

B. Napisy wschodnioslowiańskie

1. Napis z soboru Św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim, 1050-1054 r.

2. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1052 r.

3. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1054 r.

4. Napis na kamieniu tmutorokańskim, 1068 r.

5. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1077 r.?

6. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1091 r.

7. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1093 r.

8. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1093 r.?

9. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1097 lub 1104 r.?

10. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1107 r.

11. Napis z soboru Św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim, 1112 r.

12. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1118 r.

13. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1118 r.

14. Napis na pierwszym kamieniu dźwińskim, 1128 r.?

15. Napis na drugim kamieniu dźwińskim, 1128 r.?

16. Napis na trzecim kamieniu dźwińskim, 1128 r.?

17. Napis na krzyżu stierżeńskim, 1133 r.

18. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1139 r.

19. Napis na czarze księcia Włodzimierza Dawidowicza, 1139-1151 r.

20. Napis na antyminsie arcybiskupa nowogrodzkiego Nifonta, 1148 r.

21. Napis w Pieczarach Bliższych kijowskiego klasztoru Pieczerskiego, 1150 r.

22. Napisy na krzyżu księżny Eufrozyny Połockiej, 1161 r.

23. Napis na kamieniu Rogwołoda, 1171 r.

24. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1197 r.

25. Napis na krzyżu arcybiskupa nowogrodzkiego Antoniego, ok. 1211 r.

26. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1221 r.

27. Napis na kamiennej podstawie krzyża Światosława z soboru Św. Jerzego w Juriewie Polskim, 1234 r.

28. Napis na kamiennym krzyżu z Nowogrodu Wielkiego, 1234 r.

29. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1257 r.

30. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1259 r.

31. Napis na kamieniu nagrobnym mnicha Zinowija, 1271 r.

32. Napis z cerkwi Zbawiciela w klasztorze w Nieriedicy koło Nowogrodu Wielkiego, 1278 r.

33. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1285 r.

Ilustracje

Bibliografia

The oldest dated Slavic inscriptions, 10th-13th centuries (Summary)

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-232-1598-7.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek