Historia
RODOWODY MIESZCZAN BUKOWSKICH WSTĘP DO GENEALOGII BUKOWIAN (XVI-XIX WIEK)

RODOWODY MIESZCZAN BUKOWSKICH WSTĘP DO GENEALOGII BUKOWIAN (XVI-XIX WIEK)

ISBN: 9788394304102
Autor: FORMANOWICZ M.
Wydawca: WTG Gniazdo
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 579

Promocja

Cena: 48.00 43.20 zł

Prezentowanie genealogii rodzinnych w formie swobodnej narracji wymaga szczególnej elokwencji i dbałości o jej różnorodność, tak by owe opisy nie były monotonne i nudne. Zdecydowanie Mariusz Formanowicz posiadł tę umiejętność — tekst jest atrakcyjny i wartki, a dla miłośników genealogii wręcz wciągający. Co szczególnie ważne, Autor jasno i wyraźnie precyzuje, które stwierdzenia są hipotezami, a które stanowią niewątpliwe fakty potwierdzone źródłowo. Wszystkie prezentowane koligacje niewynikające bezpośrednio ze źródeł uzasadnia, przedstawiając swoją argumentacje, zwykle przekonującą. Dodatkowe uatrakcyjnienie pracy stanowią bardzo celnie dobrane ilustracje z reprodukcjami kluczowych zapisów ze źródeł, a niekiedy też nagrobków, budynków, herbów, obrazów czy — dla osób z XIX wieku — fotografii portretowych.
Znaczniejsze z różnych względów osoby zostały scharakteryzowane szerzej, w formie zwięźle opracowanych biogramów, do których napisania Autor wykorzystał liczne źródła rękopiśmienne i drukowane, a także dostępne opracowania. W sposób szczególny uwzględnieni zostali księża pochodzący z Buku lub w nim pracujący. Biogramy tych pierwszych oznaczone są w tekście grubą linią na marginesie, co bardzo ułatwia ich odszukanie, a w aneksie znajduje się ich pełna lista, wzbogacona o wykaz organistów i muzyków z kościoła bukowskiego. Inne aneksy również zasługują na uwagę — lista uczestników powstania listopadowego wywodzących się z Buku oraz pełen (w zakresie możliwym do ustalenia na podstawie ksiąg metrykalnych) wykaz członków władz miejskich do 1812 roku. Równie cenne są edycje dokumentów zawarte w ostatnim aneksie, szczególnie dwa opisy miasta Buku z 1664 i 1667 roku.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,9788394304102.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek