Historia
DAWNI SŁOWIANIE W TRADYCJI POLSKIEJ I POŁOWY XIX W.

DAWNI SŁOWIANIE W TRADYCJI POLSKIEJ I POŁOWY XIX W.

ISBN: 978-83-7177-846-9
Autor: MICHALSKI M.
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 290

Promocja

Cena: 49.00 36.75 zł

Praca złożona jest z dziewięciu rozdziałów. Dwa pierwsze zawierają rozważania, odnoszące się do teoretycznych wymiarów prowadzonych analiz oraz przedstawiają wybrane kwestie poruszane przez słowianofilów w kontekście budowania tożsamości wspólnotowej. Trzeci rozdział omawia koncepcję Zoriana Dołęgi Chodakowskiego w rozprawie O SŁOWIAŃSZCZYŹNIE PRZED CHRZEŚCIJAŃSTWEM, którą uznaję za pracę podstawową, prezentującą pełną wizję jedności słowiańskiej. Kolejne rozdziały analizują próby podejmowane przez polskich słowianofilów zbudowania konkretnych wymiarów tożsamości wspólnotowej. Zakończenie prezentuje wyniki starań miłośników Słowiańszczyzny w budowaniu tożsamości etnicznej w zderzeniu z realiami życia społecznego oraz politycznego.

Ze Wstępu.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-7177-846-9.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek