Historia
POLSKI BIEDERMEIER - ROMANTYZM UDOMOWIONY

POLSKI BIEDERMEIER - ROMANTYZM UDOMOWIONY

ISBN: 978-83-66018-12-9
Autor: -
Wydawca: Neriton
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 393

Promocja

Cena: 53.00 39.75 zł

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest pokłosiem wystawy Biedermeier, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2017 r., i towarzyszącej jej międzynarodowej konferencji Polski biedermeier – romantyzm „udomowiony”, współorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Narodowe w Warszawie. Ekspozycja ukazywała tzw. sztukę mieszczańską w szerokim kontekście środkowoeuropejskim, naświetlając wiele kluczowych zagadnień ówczesnej kultury, lecz nie wyczerpując wszystkich jej wątków. Zadaniem sesji i niniejszej publikacji jest pogłębienie i wzbogacenie studiów nad biedermeierem z uwzględnieniem jego polskich adaptacji i aspektów, zjawisk regionalnych, związków polskich artystów i rzemieślników z niemieckimi i austriackimi ośrodkami sztuki, recepcji kultury mieszczańskiej przez „potomków Sarmatów” – ziemiaństwo.

Fragment Wstępu, Agnieszka Rosales-Rodriguez

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-66018-12-9.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek