Historia
INWENTARZE KOLEGIUM JEZUITÓW W NIEŚWIEŻU ORAZ JEGO MAJĄTKÓW

INWENTARZE KOLEGIUM JEZUITÓW W NIEŚWIEŻU ORAZ JEGO MAJĄTKÓW

ISBN: 978-83-232-3568-2
Autor: MARIANI A. OPRAC.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 670

Nowość

Cena: 59.00 zł

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3568-2.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek