Historia
KARIERY MAJĄTKOWE RODZIN ASPIRUJĄCYCH DO KRĘGU ELITY MOŻNOWŁADZTWA WIELKOPOLSK...

KARIERY MAJĄTKOWE RODZIN ASPIRUJĄCYCH DO KRĘGU ELITY MOŻNOWŁADZTWA WIELKOPOLSK...

ISBN: 978-83-232-2544-7
Autor: GÓRCZAK Z.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 522

Promocja
Bestseller

Cena: 62.00 55.80 zł

Monografia przedstawia rozwój dóbr ziemskich ośmiu rodzin w Wielkopolsce w XV i początkach XVI w., które z różnych przyczyn nie zdołały utrwalić osiągniętej pozycji i na stałe dołączyć do kręgu dzielnicowej elity. Opracowanie oparte przede wszystkim na materiale zaczerpniętym z rękopiśmiennych ksiąg wielkopolskich sądów grodzkich i ziemskich zawiera omówienie mechanizmów budowania prywatnych latyfundiów możnowładczych przez rodziny i osoby robiące karierę w służbie królewskiej lub w Kościele, roli zbudowanego majątku dla zachowania osiągniętej pozycji społecznej i politycznej, a także przyczyn stosunkowo częstej w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej rotacji elit oraz nietrwałości karier możnowładczych.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-2544-7.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek