Historia
WYBÓR KAZAŃ

WYBÓR KAZAŃ

ISBN: 83-7654-065-8
Autor: KS. KOZIEROWSKI S.
Wydawca: PTPN
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 123


Cena: 17.90 zł

Prace naukowe ks. Stanisława Kozierowskiego z zakresu historii i onomastyki były publikowane, a przez współczesnych badaczy omawiane i komentowane. Natomiast głoszone przez niego homilie, istotny aspekt posługiwania duszpasterskiego, mimo zachowanych tekstów, nie były dotąd przedmiotem głębszego zainteresowania. Warto więc przybliżyć Czytelnikowi choćby niewielki fragment spośród bogatej rękopiśmiennej spuścizny homiletycznej ks. Kozierowskiego. Pani Doktor Danuta Konieczka-Śliwińska, historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podjęła się niełatwego zadania odczytania tekstów z rękopisów oraz ich edytorskiego i merytorycznego opracowania. Jako badacz życia, działalności i dorobku naukowego ks. Kozierowskiego przygotowała też obszerny wstęp o autorze kazań. Komentarz teologiczny do kaznodziejskiej pracy skórzewskiego proboszcza przygotował Ksiądz Profesor Jan Szpet, dziekan Wydziału Teologicznego i kierownik Zakładu Katechetyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-7654-065-8.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek