Historia
OBRZEŻA NOWOŻYTNEJ RZECZYPOSPOLITEJ. KWESTIE WYZNANIOWE, SPOŁECZNE I

OBRZEŻA NOWOŻYTNEJ RZECZYPOSPOLITEJ. KWESTIE WYZNANIOWE, SPOŁECZNE I

ISBN: 83-232-1468-9
Autor: BORAS Z.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 230

Promocja

Cena: 47.25 42.53 zł

Spis treści

Przedmowa

Bałtyk w dziejach Polski
Polska flota wojenna Zygmunta Augusta w Darłowie w 1568 roku
Pomorze Zachodnie w dobie reformacji
Wprowadzenie reformacji na Pomorzu Zachodnim
Polskie starania o rekatolizację Szwecji w drugiej połowie XVI wieku
Emigranci szwedzcy we Francji i ich plany obalenia rządów Jana III Wazy w roku 1584
Polskość dwóch ostatnich Piastów opolskich
Wielki Przywilej Ziemski księcia Jana Dobrego
Sukcesja opolska w pierwszej połowie XVI wieku
Pankowie kaszubscy - ich geneza i rola w historii Pomorza Gdańskiego Świebodzin jako karta przetargowa wielkiej polityki europejskiej
O właściwy herb miasta Wałcza
Herb miasta Lęborka
Rola Odry w dziejach Śląska
Walka o polskość Ziemi Nadnoteckiej w okresie 173 lat niewoli
Teatr jezuicki w Wałczu jako oręż w walce z luteranizmem w XVII i XVIII wieku
Związki handlowe Polski i Mołdawii w XV i XVI wieku

Nota redakcyjna

Spis ilustracji

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-232-1468-9.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek