Historia
CHINY ZARYS KULTURY

CHINY ZARYS KULTURY

ISBN: 83-232-1272-4
Autor: OLSZEWSKI W.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 376

Promocja

Cena: 75.60 68.04 zł

Z perspektywy czasu mają one dodatkowy walor: ukazują ewolucję wiedzy Europejczyków na temat kultury Chin. Autor ze swadą i przejrzystością omawia zawiłe kwestie dotyczące zupełnie odmiennego kręgu kulturowego. Przedstawia kilka tysięcy lat udokumentowanej historii kultury chińskiej i zmieniającego się społeczeństwa, a na tej kanwie kwestie tak różnorodne, jak: pismo, wierzenia, medycyna, kuchnia, literatura, malarstwo, ceramika, ogrody, nekropolie, świątynie czy Wielki Mur chiński. Książka oparta na bogatej bazie źródłowej, napisana niezwykle przystępnie i interesująco, z pewnością zaciekawi szerokie grono czytelników.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-232-1272-4.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek