Filozofia
OD ZMYSŁU WSPÓLNEGO DO PAMIĘCI I PRZYPOMINANIA

OD ZMYSŁU WSPÓLNEGO DO PAMIĘCI I PRZYPOMINANIA

ISBN: 9788393810710
Autor: ZEMBRZUSKI M.
Wydawca: Campidoglio
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 328

Promocja

Cena: 34.50 31.05 zł

Wstęp
1. Uzasadnienie tematu
2. Uwagi o stanie badań
3. Struktura i metoda
4. Podjęte zadania i cele

Rozdział I. Źródła Tomaszowej koncepcji poznania przez zmysły wewnętrzne
1. Tradycja platońska
2. Tradycja arystotelesowska
3. Podsumowanie rozdziału pierwszego

Rozdział II. Propozycje współczesnych interpretacji Tomaszowej koncepcji zmysłów wewnętrznych
1. Zmysły wewnętrzne w całościowym ujęciu historii problemu (H.A. Wolfson)
2. Zmysły wewnętrzne jako transformacja paradygmatu filozofii arabskiej (D.L. Black)
3. Zmysły wewnętrzne jako wyraz epistemologii zmysłowości (G.P. Klubertanz)
4. Ujęcie zmysłów wewnętrznych w perspektywie „syntezy arystotelesowsko-tomistycznej” (D. Mercier)
5. Zmysły wewnętrzne jako powrót do koncepcji teoriopoznawczych Arystotelesa (P. Siwek)
6. Zmysły wewnętrzne w konfrontacji z epistemologią i psychologią współczesną. Szczególna rola vis cogitativa w poznawaniu istnienia (M.A. Krąpiec)
7. Zmysły wewnętrzne w perspektywie poznania niewyraźnego i wyraźnego (M. Gogacz)
8. Podsumowanie rozdziału drugiego

Rozdział III. Rozwój koncepcji zmysłów wewnętrznych w dziełach św. Tomasza z Akwinu
1. Wyrażenie praktyczności działania zmysłów wewnętrznych w Scriptum super libros Sententiarum
2. Dyskusja z ujęciem zmysłów wewnętrznych w filozofii arabskiej w Summa contra gentiles
3. Doprecyzowanie przedmiotów poszczególnych zmysłów wewnętrznych w Sententia libri De anima
4. Właściwy wykład problemu zmysłów wewnętrznych w Summa theologiae – pars prima
5. Opozycja wobec augustyńskiego utożsamienia duszy i jej władz w Quaestio disputata de anima
6. Podsumowanie rozdziału trzeciego

Rozdział IV. Metafizyczne ujęcie zmysłów wewnętrznych
1. Przyczyna zmysłów wewnętrznych – ujęcie od strony podmiotu władz poznawczych
2. Przedmioty poszczególnych zmysłów wewnętrznych
3. Akty poszczególnych zmysłów wewnętrznych
4. Podsumowanie rozdziału czwartego

Rozdział V. Teoriopoznawcza perspektywa działania zmysłów wewnętrznych
1. Udział zmysłów wewnętrznych w powstawaniu form (species) poznawczych
2. Sprawności zmysłów wewnętrznych
3. Obiektywność poznania przez zmysły wewnętrzne
4. Podsumowanie rozdziału piątego

Zakończenie

Bibliografia

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,9788393810710.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek