Filozofia
PROFIL ARYSTOTELESA

PROFIL ARYSTOTELESA

ISBN: 978-83-64902-15-4
Autor: BERTI E.
Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 211

Bestseller

Cena: 35.00 zł

PRZEDMOWA DO NOWEGO WYDANIA  7
PRZEDMOWA DO WYDANIA WłOSKIEGO 9

 
I . ŻYCIE, ŚRODOWISkO kULTURALNE I DZIEłA 11
1 . Kwestie wstępne. 11
2 . Wykształcenie i nauczanie w Akademii  14
3 . Pobyt w Azji Mniejszej, Mitylenie i Macedonii  25
4 . Założenie i kierowanie własną szkołą  30
II . ROZWÓJ PLATOŃSkIEJ DIALEkTYkI 37
1 . Dialektyka późnego Platona i innych Akademików 37
2 . Nauka o kategoriach – substancja i przypadłości  42
3 . krytyka Platońskiej nauki o ideach i docenienie substancji indywidualnej 50
4 . krytyka nauk akademickich o pryncypiach i odkrycie substratu  56
III
  TEORIA ARGUMENTACJI 65
1 . Argumentacja dialektyczna i sofistyczna  65
2 . Argumentacja apodejktyczna, czyli demonstratywna 74
3 . Argumentacja sylogistyczna w ogólności  80
4 . Argumentacja retoryczna i poetycka  87
IV
. PIERWSZE PRZYCZYNY POWSTAWANIA  95
1 . Badanie pierwszych przyczyn 95
2 . Rozróżnienie czterech rodzajów przyczyn 100
3 . Określenie pierwszej przyczyny w obrębie każdego rodzaju  104
4 . kosmologia  109
5 . Psychologia  113
6 . Biologia  118

V .
PIERWSZE PRZYCZYNY BYTU 123
1 . Filozofia pierwsza – metoda i przedmiot  123
2 . Pierwsze przyczyny bytu jako bytu  131
3 . Pierwsze przyczyny substancji  137
4 . Substancja nieruchoma jako pierwsza przyczyna 141
VI
. WARUNkI SZCZĘŚCIA INDYWIDUALNEGO 151
1 . Dialektyczny i nieepistemiczny charakter filozofii praktycznej  151
2 . Cnoty etyczne 158
3 . Cnoty dianoetyczne  164
4 . Przyjaźń, przyjemność i szczęście 169
VII
. WARUNkI SZCZĘŚCIA ZBIOROWEGO  177
1 . Społeczność polityczna 177
2 . Wspólnota domowa – niewolnictwo i ekonomia 182
3 . Ustroje i rewolucje 189
 
4 . Ustrój najlepszy, czyli miasto szczęśliwe 195
POSłOWIE OD TŁUMACZA 201
  

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-64902-15-4.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek