Filozofia
FILOZOFIA WŁOSKA W EPOCE ODRODZENIA I OŚWIECENIA

FILOZOFIA WŁOSKA W EPOCE ODRODZENIA I OŚWIECENIA

ISBN: 978-83-62243-37-2
Autor: DROZDOWICZ Z.
Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 176

Promocja

Cena: 42.00 36.00 zł

Od Autora  7
C z ę ś ć p i e r w s z a
Odrodzenie
I. Charakterystyka ogólna 15
Wprowadzenie  15
1. Odrodzeniowy humanizm  18
2. Odrodzeniowa nauka ( scientia ) 25
3. Odrodzeniowa sztuka 29
II. Odrodzenie we Włoszech  33
1. Włochy w XIV i XV wieku 33
2. Ośrodki życia umysłowego  36
3. Filozoficzne motywy  41
4. Platonizm i platonicy  45
5. Arystotelizm i arystotelicy  56
III. Indywidualiści 77
1. Leone Battista Alberti  77
2. Niccolò Machiavelli  83
3. Giordano Bruno 92
4. Giulio Cesare Vanini 103
C z ę ś ć d r u g a
Oświecenie
I. Charakterystyka ogólna 113
Wprowadzenie  113
1. Głowne motywy 116
2. Oświeceniowa nauka i nauczanie 122
3. Oświeceniowa sztuka 128
II. Oświecenie we Włoszech  133
1. Włochy w XVIII wieku  133
2. Przeciw Kościołowi  140
3. Dziejopisarze 143
III. Indywidualiści 149
1. Giambattista Vico 149
2. Ludovico Antonio Muratori 158
3. Cesare Beccaria 161
4. Vincenzo Cuoco 167
Bibliografia 173

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-62243-37-2.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek