Nauki społeczne

PORADNICTWO TELEWIZYJNE W PERSPEKTYWIE PORADOZNAWCZEJ

ISBN: 978-83-7842-361-4
Autor: ZIELIŃSKA-PĘKAŁ D.


Cena: 53.00 zł

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-7842-361-4.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek