Nauki społeczne
GŁOS WIELKOPOLSKI WOBEC PRZEOBRAŻEŃ SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W L.1945-1989

GŁOS WIELKOPOLSKI WOBEC PRZEOBRAŻEŃ SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W L.1945-1989

ISBN: 978-83-62907-22-9
Autor: PIECHOCKI M.
Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 223

Promocja

Cena: 42.00 33.60 zł

Zakres przeprowadzonych badań pozwala wyciągnąć wnioski o charakterze, obliczu i roli, jaką "Głos Wielkopolski" odgrywał w życiu społecznym Poznania oraz regionu w drugiej połowie ubiegłego stulecia.W literaturze przedmiotu nie poddano dotychczas społecznej historii dziennika takiej analizie.Podjęcie tego zagadnienia jest tym bardziej konieczne, że zmiany na rynku prasowym, zwłaszcza koncentracja kapitału, spadek czytelnictwa i konkurencja ze strony elektronicznych środków przekazu, ograniczyły znaczenie "Głosu Wielkopolskiego".

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-62907-22-9.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek