Nauki społeczne
MŁODZI NAUKOWCY NA UNIWERSYTECIE

MŁODZI NAUKOWCY NA UNIWERSYTECIE

ISBN: 978-83-232-3831-7
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 330

Nowość

Cena: 31.00 zł

Od redaktorek tomu

Marta Syma Al Azab-Malinowska

W poszukiwaniu języka rodziny – użyteczność podejścia jakościowego do narracyjnych

badań nad rodziną

Emilia Wieczorek

Struktura procesu badawczego w pedagogice

Jakub Adamczewski, Katarzyna Sasiak

Psychopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy

pedagoga i psychologa szkolnego

Magdalena Biela

Perspektywy postrzegania macierzyństwa i gotowość do zmiany kobiet przebywających

w zakładach karnych

Agnieszka Nymś-Górna

Sytuacja osób z problemami zdrowotnymi w izolacji penitencjarnej a możliwości

resocjalizacyjne

Monika Bieńkowska

Zachowania ryzykowne dziewcząt w okresie adolescencji na przykładzie Domu

Opiekuńczo-Wychowawczego im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu

Daria Wrona

Cosplay a tożsamość negatywna

Marlena Kaźmierska

Choroba przewlekła – problem czy wyzwanie (w ujęciu socjopedagogicznym)

dla nastolatka i jego rodziny?

Alicja Ławiak

Nieśmiałość jako bariera komunikacyjna. Implikacje dla praktyki pedagogicznej

Aleksandra Karoń

Stereotypy w matematyce – prawda czy mit?

Beata Iwanicka

Znaczenie języka migowego dla społeczności osób głuchych w kontekstach edukacyjnych

i komunikacyjnych

Kamil Wnuk

Esej trickstera i edukatora edukacji kulturowej

Anna Michniuk, Agnieszka M. Barwicka

Wyzwania polskich nauczycieli w czasie pandemii COVID-19

Ewelina Milart

Uwagi i spostrzeżenia wokół kompetencji cyfrowych młodzieży akademickiej

Agnieszka Nymś-Górna

O roli mediów w aspekcie kształtowania się relacji między rodzeństwem

Elwira Litaszewska

Projektowanie kariery metodą design thinking – wyzwania i możliwości praktycznego

zastosowania

Ewelina Szczechowiak

Obraz szkolnictwa zawodowego w opinii publicznej

Emilia Wieczorek

Polska szkoła na obczyźnie i dylematy tożsamości

Agata Trębacz

Nowy paradygmat postępowania diagnostycznego w zaburzeniach dźwiękowych realizacji

fonemów o etiologii obwodowej

Justyna Mrozek

Wolność, seks i narkotyki, czyli o wychowaniu w amerykańskich komunach hipisowskich

Anna Wojewoda

„Powietrza! Światła! Przestrzeni! Dla dzieci warszawskich!” Ogrody dziecięce

im. W.E. Raua w Warszawie – początki funkcjonowania

Jakub Adamczewski

Förskola, czyli znaczenie wychowania przedszkolnego w Szwecji

Michalina Kasprzak

Wybrane konteksty pedagogiczne w procesie wspierania i rozwijania twórczego potencjału

dzieci na przykładzie funkcjonowania instytucji wsparcia dziennego

Maciej Zychowicz

Graninfluencerzy jako przykład zaangażowania się seniorów w usieciowioną kulturę

Marta Nowak, Emilia Wieczorek

Zmiany w sposobie nazywania istot w literaturze fantasy na przykładzie nazw: hobbit,

krasnolud i elf

Jakub Adamczewski, Joanna Płonka

School stress experienced by adolescents and stress management (coping) strategies.

Theoretical considerations

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3831-7.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek