Nauki społeczne
SPOŁECZNE I JEDNOSTKOWE KONTEKSTY POMOCY WSPARCIA SPOŁECZNEGO I PORADNICTWA T.2

SPOŁECZNE I JEDNOSTKOWE KONTEKSTY POMOCY WSPARCIA SPOŁECZNEGO I PORADNICTWA T.2

ISBN: 978-83-232-3307-7
Autor: KOZIELSKA J.RED.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 334

Promocja

Cena: 34.00 27.20 zł

Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich porusza problematykę grup defaworyzowanych, w tym młodzieży, wychowanków instytucji pieczy zastępczej, nastoletnich matek oraz osób bezrobotnych. Drugi oscyluje wokół zagadnień związanych ze wspieraniem potencjału rozwojowego jednostek i grup społecznych (studentów, wolontariuszy, imigrantów), ostatni jest próbą uchwycenia przykładów dobrych praktyk w perspektywie mikro – w optyce pomagającego lub wspieranego.

Pokładamy ufność, iż zaprezentowane treści stanowić będą przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu pomocy, poradnictwa i wsparcia społecznego.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-232-3307-7.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek